Novinky

Zdraví je to nejcennější, co máme. Měli bychom si jej proto chránit. Často však na to zapomínáme. Mnozí z nás vykonávají zaměstnání, kde je zvýšené riziko úrazů či vzniku chronických onemocnění. Výkon práce nejen na rizikových pracovištích řídí BOZP. více


 BOZP Info

Jak je to s kontrolami a revizemi paletových vozíků? Nejde o motorové ani elektrické vozíky, ale o ručně vedené vozíky ke zvedání europalet. více


 Školení BOZP

Každý nový zaměstnanec musí projít vstupním školením BOZP, tedy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato školení plynou ze zákona a jsou povinná. Stejně jako záznam v dokumentaci BOZP o jejich provedení. více


 Bezpečnost práce

Obecná pravidla pro práci v chemické laboratoři (pořádek na pracovišti, ochranné pomůcky, digestoř, zahřívání kapalin, zapalování plynového kahanu, označování chemikálií, S-věty a R-věty, likvidace odpadů, skladování chemikálií, ….) více


 Poradna BOZP a PO

Prosím, prosím... můžeme školit e-learningem? Prosím, prosím... my máme školení v pořádku, děláme ho e-learningem, tady máme doklad. více


 Pracovně právní poradna

Jak správně vést knihu jízd

Pracovně právní poradna

Kniha jízd může mít několik podob, vždy ale musí splňovat hned několik zákonných podmínek. Ve vedení knihy se často chybuje, což může znamenat i velké problémy. Tento článek vám představí hlavní pravidla vedení knihy jízd. Je určen především pro řidiče „referenty“. více


 Osobní ochranné pracovní prostředky

Osobní ochranné pracovní prostředky

Osobní ochranné pracovní prostředky

Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje více


 Školení požární ochrany

Je dobré mít povinné školení požární ochrany formou e-learingu? Odpověď GŘ HZS naleznete v tomto článku. více


 Kontroly inspekce práce

Kompetence orgánů inspekce práce

Kontroly inspekce práce

Na co konkrétně se zaměřují inspektoři práce? Jaké jsou jejich kompetence? více


 Zdravotnictví a lékařské služby

Pod číslem 267/2015 Sb. byla publikována novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. více


 Revize

Vlastníte nebo provozujete objekt, v němž jsou v souladu s legislativou České republiky umístěny požární hydranty, jejichž hlavním úkolem je sloužit jakožto zdroj požární vody? Pak nezapomínejte na jejich pravidelné kontroly. více


 Osvětlení

Jistě není nutné připomínat, že k zásadám ochrany zraku je třeba mít k různým činnostem zajištěné řádné osvětlení. Víte ale, jaká existují stanovená pravidla pro osvětlení při vykonávání vaší práce? Seznámíme vás s nimi. více


 Požární ochrana

Požární evakuační plán

Požární ochrana

Evakuační plán je nedílnou součástí vnitřních prostor firemních i veřejných nebo komerčních budov či areálů. Evakuační plán umožňuje organizovaný, rychlý a bezpečný únik z budovy nebo areálu budov v případě požáru nebo jiného nebezpečí. více


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace