Novinky

Tuzemské podniky mají stále velké rezervy v dodržování bezpečnostních pravidel na pracovišti. Šetřit náklady tímto způsobem však pro ně bude stále složitější. více


 BOZP Info

Stal se člen Vaší rodiny obětí nešťastné nehody při výkonu svého povolání? Za úmrtí člena rodiny můžete požadovat odškodnění a náhradu nákladů. Na co máte v této souvislosti nárok a kam se obrátit? Čtěte dále. více


 Školení BOZP

Každý nový zaměstnanec musí projít vstupním školením BOZP, tedy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato školení plynou ze zákona a jsou povinná. Stejně jako záznam v dokumentaci BOZP o jejich provedení. více


 Bezpečnost práce

BOZP, Svařování a řezání plamenem, školení, kontrola, Obloukové svařování kovů, Základní povinnosti a požadavky více


 Poradna BOZP a PO

BOZP při svařování

Poradna BOZP a PO

Svařování patří k rizikovým činnostem. Aby se předcházelo úrazům, je nezbytné dodržovat bezpečnostní zásady. Svařovat mohou pouze lidé po absolvování kurzu, kteři jsou držiteli svařečského průkazu. více


 Pracovně právní poradna

Potvrzení o zaměstnání

Pracovně právní poradna

Potvrzení o zaměstnání patří k základním dokladům pracovněprávních vztahů již několik desítek let, a přesto se orgány inspekce práce ve své praxi setkávají s mnoha pochybeními, které se tohoto dokumentu týkají. více


 Osobní ochranné pracovní prostředky

Osobní ochranné pracovní prostředky

Osobní ochranné pracovní prostředky

Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje více


 Školení požární ochrany

Zákon o požární ochraně

Školení požární ochrany

Zákon o požární ochraně stanovuje nejen nutnost a povinnost správy a samosprávy na úseku požární ochrany, ale také postihy pro právnické i fyzické osoby při nedodržování zákona o požární ochraně. více


 Kontroly inspekce práce

Zastupování u kontroly

Kontroly inspekce práce

Zastupíme Vás u kontroly inspektorátu práce, hasičů nebo hygieny. Připravíme Vám provoz a veškerou dokumentaci. více


 Zdravotnictví a lékařské služby

Je smluvní lékař povinný?

Zdravotnictví a lékařské služby

Od 1. dubna 2013 musí mít všichni zaměstnavatelé svého poskytovatele pracovně-lékařských služeb, tj. svého smluvního lékaře. více


 Revize

Vlastníte nebo provozujete objekt, v němž jsou v souladu s legislativou České republiky umístěny požární hydranty, jejichž hlavním úkolem je sloužit jakožto zdroj požární vody? Pak nezapomínejte na jejich pravidelné kontroly. více


 Osvětlení

Revize nouzového osvětlení je nutné provádět pravidelně, dle předepsaných zákonů a vyhlášek. A to nejen pro to, že to zařizuje zákon, ale především pro vlastní ochranu a bezpečnost. více


 Požární ochrana

Požární evakuační plán

Požární ochrana

Evakuační plán je nedílnou součástí vnitřních prostor firemních i veřejných nebo komerčních budov či areálů. Evakuační plán umožňuje organizovaný, rychlý a bezpečný únik z budovy nebo areálu budov v případě požáru nebo jiného nebezpečí. více


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace