Novinky

Tuzemské podniky mají stále velké rezervy v dodržování bezpečnostních pravidel na pracovišti. Šetřit náklady tímto způsobem však pro ně bude stále složitější. více


 BOZP Info

Kategorizace prací vyjadřuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže zaměstnanců faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek. více


 Školení BOZP

Školení online, e-learning BOZP a PO. Intuitivní, profesionální. více


 Bezpečnost práce

Bezpečnost práce v kuchyni

Bezpečnost práce

Pracujete v kuchyni, anebo máte zaměstnance, jejichž náplní práce jsou pracovní činnosti v kuchyni? Jaká bezpečnostní pravidla a předpisy platí pro práci v kuchyni a co říkají hygienické požadavky? více


 Poradna BOZP a PO

Tzv. protikuřácký zákon č. 65/2017 Sb. se týká i alkoholu. Základním právním předpisem, který upravuje zákaz požívání alkoholických nápojů a zneužívání jiných návykových látek na pracovištích. více


 Pracovně právní poradna

Potvrzení o zaměstnání

Pracovně právní poradna

Potvrzení o zaměstnání patří k základním dokladům pracovněprávních vztahů již několik desítek let, a přesto se orgány inspekce práce ve své praxi setkávají s mnoha pochybeními, které se tohoto dokumentu týkají. více


 Osobní ochranné pracovní prostředky

Osobní ochranné pracovní prostředky

Osobní ochranné pracovní prostředky

Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje více


 Školení požární ochrany

Zákon o požární ochraně

Školení požární ochrany

Zákon o požární ochraně stanovuje nejen nutnost a povinnost správy a samosprávy na úseku požární ochrany, ale také postihy pro právnické i fyzické osoby při nedodržování zákona o požární ochraně. více


 Kontroly inspekce práce

BOZP info o pokutách Inspektorátu práce za leden 2016 více


 Zdravotnictví a lékařské služby

DOKUMENTACE V ZUBNÍ ORDINACI

Zdravotnictví a lékařské služby

Přehled základní dokumentace, která by měla být uložena v ordinaci pro případ kontroly. Mimo jiné jsou tyto dokumenty potřeba k jednání s úřady a pojišťovnami, kde většinou požadují jejich kopie. více


 Revize

Vlastníte nebo provozujete objekt, v němž jsou v souladu s legislativou České republiky umístěny požární hydranty, jejichž hlavním úkolem je sloužit jakožto zdroj požární vody? Pak nezapomínejte na jejich pravidelné kontroly. více


 Osvětlení

Máte k vaší práci zajištěné to správné osvětlení? Světlo patří k nejdůležitějším pomocníkům při vaší práci, protože zrak používáte leckdy nejvíce. Jaké máte možnosti z hlediska ochrany vašeho zdraví při práci? více


 Požární ochrana

Požární ochrana je velmi složitá a je nutné ji provádět odpovědně. Přitom je nutné zákon o požární ochraně přizpůsobit na míru činnosti dané firmy. To by měla zajistit odborně způsobilá osoba. více


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace