Novinky

Za smrt mladíka, kterého při stěhování rozmačkala bedna, může majitel firmy Klatovský soud v úterý vynesl rozsudek v případu smrti 20letého Martina Š. v Mouřenci u Sušice více


 BOZP Info

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci by měla být jedním z hlavních pilířů, na kterých práce stojí. Jenže vidina zisku některých manažerů kolikrát na dodržování BOZP zapomíná. Na to však dohlíží inspektorát práce. více


 Školení BOZP

Každý nový zaměstnanec musí projít vstupním školením BOZP, tedy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato školení plynou ze zákona a jsou povinná. Stejně jako záznam v dokumentaci BOZP o jejich provedení. více


 Bezpečnost práce

Bezpečnostní tabulky jsou nedílnou součástí našeho života. Setkáváme se s nimi na každém kroku. V práci, ve škole, v dopravě, na úřadech, ve zdravotnických zařízeních a na mnohých dalších místech. Vyznáte se v nich? více


 Poradna BOZP a PO

BOZP na stavbě

Poradna BOZP a PO

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je velmi důležitá. A zvláště na stavbách, staveništích, kde je mnoho možností, jak přijít k úrazu. Je nutno pamatovat na to důležité a nosit ochranné pomůcky. více


 Pracovně právní poradna

Potvrzení o zaměstnání

Pracovně právní poradna

Potvrzení o zaměstnání patří k základním dokladům pracovněprávních vztahů již několik desítek let, a přesto se orgány inspekce práce ve své praxi setkávají s mnoha pochybeními, které se tohoto dokumentu týkají. více


 Osobní ochranné pracovní prostředky

Osobní ochranné pracovní prostředky

Osobní ochranné pracovní prostředky

Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje více


 Školení požární ochrany

Zákon o požární ochraně

Školení požární ochrany

Zákon o požární ochraně stanovuje nejen nutnost a povinnost správy a samosprávy na úseku požární ochrany, ale také postihy pro právnické i fyzické osoby při nedodržování zákona o požární ochraně. více


 Kontroly inspekce práce

Má vaše firma zaměstnance? Pak dbejte všech pracovně-právních. Inspekce práce může přijít kdykoli a rozsévat pokuty v řádu miliónů více


 Zdravotnictví a lékařské služby

Organizace jsou povinny dle S 40 zákona č. 20/1966 Sb. zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči. Ta je poskytována dle § 35 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb. zařízeními závodní preventivní péče (závodní lékaři, závodní polikliniky event. závodní nemocnice). více


 Revize

Revize zdvihacího zařízení je velice důležitá pro správné fungování stroje, aniž by hrozilo riziko ohrožení bezpečnosti majetku, ale i lidských životů. Proto je nutné takové revize pravidelně provádět. více


 Osvětlení

Revize nouzového osvětlení je nutné provádět pravidelně, dle předepsaných zákonů a vyhlášek. A to nejen pro to, že to zařizuje zákon, ale především pro vlastní ochranu a bezpečnost. více


 Požární ochrana

Při požáru je nezbytné rychle opustit hořící objekt. K tomuto účelu slouží únikové cesty a východy, jak je ale rychle najít? Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií ČR - Krajské ředitelství JMK a Diecézní charitou Brno Vám poradí, jak poznat únikovou cestu a jaké má mít základní parametry pro bezpečné opuštění objektu. více


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace