Novinky

Zdraví je to nejcennější, co máme. Měli bychom si jej proto chránit. Často však na to zapomínáme. Mnozí z nás vykonávají zaměstnání, kde je zvýšené riziko úrazů či vzniku chronických onemocnění. Výkon práce nejen na rizikových pracovištích řídí BOZP. více


 BOZP Info

Stal se člen Vaší rodiny obětí nešťastné nehody při výkonu svého povolání? Za úmrtí člena rodiny můžete požadovat odškodnění a náhradu nákladů. Na co máte v této souvislosti nárok a kam se obrátit? Čtěte dále. více


 Školení BOZP

Řídí vaši zaměstnanci auto při výkonu práce? Víte, že máte ze zákona povinnost pravidelně školit tyto zaměstnance v souvislosti s řízením automobilu? více


 Bezpečnost práce

Práce v chemických a biologických laboratořích můžou být velmi rizikové. Není radno ho podceňovat. Vysoké riziko během práce v laboratořích lze snížit nebo zcela eliminovat tím, že bude použito vhodných ochranných a pracovních pomůcek. více


 Poradna BOZP a PO

Koordinátor BOZP je osoba, jejímž úkolem je zvýšení bezpečnosti na stavbách. Jeho přítomnost na stavbě je dána zákonem. Za jakých podmínek je nutné mít na stavbě koordinátora BOZP? více


 Pracovně právní poradna

Jak správně vést knihu jízd

Pracovně právní poradna

Kniha jízd může mít několik podob, vždy ale musí splňovat hned několik zákonných podmínek. Ve vedení knihy se často chybuje, což může znamenat i velké problémy. Tento článek vám představí hlavní pravidla vedení knihy jízd. Je určen především pro řidiče „referenty“. více


 Osobní ochranné pracovní prostředky

Nesprávně vybrané OOPP ohrožují zdraví zaměstnanců

Osobní ochranné pracovní prostředky

Při špatném výběru OOPP mohou tyto prostředky zaměstnancům ztěžovat výkon práce nebo dokonce je nechránit proti rizikům vyplývajícím z této práce. více


 Školení požární ochrany

Je dobré mít povinné školení požární ochrany formou e-learingu? Odpověď GŘ HZS naleznete v tomto článku. více


 Kontroly inspekce práce

Činnosti vykonávané na staveništích patří k nejrizikovějším z hlediska možnosti vzniku závažného nebo smrtelného pracovního úrazu. Z výsledků kontrol vyplývá, že stav péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je na staveništích nadále neuspokojivý. více


 Zdravotnictví a lékařské služby

Vstupní lékařská prohlídka pro zaměstnance

Zdravotnictví a lékařské služby

Vstupní lékařská prohlídka pro zaměstnance je samozřejmou součástí nástupu do nového zaměstnání. Její provádění upřesňuje zákon a jeho nově upravená vyhláška, která loni vstoupila v platnost. více


 Revize

Vlastníte nebo provozujete objekt, v němž jsou v souladu s legislativou České republiky umístěny požární hydranty, jejichž hlavním úkolem je sloužit jakožto zdroj požární vody? Pak nezapomínejte na jejich pravidelné kontroly. více


 Osvětlení

Veřejné budovy a místa, kde se pohybuje množství lidí, je potřeba vybavit protipanickým osvětlením, které slouží k tomu, aby právě v případě nutné evakuace zabránilo vzniku paniky. více


 Požární ochrana

Metodické pokyny požární ochrany je třeba vypracovat na míru dané firmy, jejího zaměření, jednotlivých pracovišť i pracovní činnosti. Nejvhodnější je nechat si metodické pokyny PO vypracovat dodavatelsky. více


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace