Novinky

Deset miliónů korun za nezákonné zaměstnávání Vietnamců. Takovou pokutu uložil podle zprávy Státního úřadu inspekce práce (SÚIP), kterou má Právo k dispozici, inspektor v Brně podnikateli Edvardu Petříkovi z Brna. Podle SÚIP se jedná o nejvyšší pokutu uloženou v loňském roce. více


 BOZP Info

Dodržování bezpečnosti ve skladu patří k důležitým povinnostem všech pracovníků, aby nedošlo ke zranění nebo ke škodám na majetku. Při práci ve skladu se vychází z nařízení vlády, která upravují postup při práci. více


 Školení BOZP

Každé zaměstnání má svá rizika. Stejně tak pracovníci, kteří mají na starosti úklid, musí být obeznámeni se školením bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Časté je ohrožení chemikáliemi. více


 Bezpečnost práce

Ochrannými pracovní oděvy a dalšími pomůckami je zaměstnanec vybaven ihned při nástupu do zaměstnání. Dnes si povíme, co vše lze zařadit mezi pracovní oděvy a pomůcky. Jaké vybavení máte v zaměstnání Vy? více


 Poradna BOZP a PO

ENERGOM Projekty a. s.

Poradna BOZP a PO

Psát o důležitosti pevného zdraví je zbytečné. Každý z nás totiž ví, že je to pro nás ta nejdůležitější věc. Zatímco v našem soukromém životě je péče o zdraví naší záležitostí, v zaměstnání se o bezpečnost svých zaměstnanců stará rovněž zaměstnavatel. více


 Pracovně právní poradna

Potvrzení o zaměstnání

Pracovně právní poradna

Potvrzení o zaměstnání patří k základním dokladům pracovněprávních vztahů již několik desítek let, a přesto se orgány inspekce práce ve své praxi setkávají s mnoha pochybeními, které se tohoto dokumentu týkají. více


 Osobní ochranné pracovní prostředky

Nesprávně vybrané OOPP ohrožují zdraví zaměstnanců

Osobní ochranné pracovní prostředky

Při špatném výběru OOPP mohou tyto prostředky zaměstnancům ztěžovat výkon práce nebo dokonce je nechránit proti rizikům vyplývajícím z této práce. více


 Školení požární ochrany

Je dobré mít povinné školení požární ochrany formou e-learingu? Odpověď GŘ HZS naleznete v tomto článku. více


 Kontroly inspekce práce

Kompetence orgánů inspekce práce

Kontroly inspekce práce

Na co konkrétně se zaměřují inspektoři práce? Jaké jsou jejich kompetence? více


 Zdravotnictví a lékařské služby

BOZP ve zdravotnictví

Zdravotnictví a lékařské služby

Zdravotnictví je oblast přísné hygieny, ale také manipulace s nebezpečnými látkami i přístroji, kterou mohou nenávratně poškodit lidské zdraví. Proto je zde nadmíru nutné dodržovat přísně všechna pravidla BOZP. více


 Revize

Pravidelná revize strojů při výrobě, zpracování a užívání je nutná nejen pro ochranu majetku, ale i zdraví. Pokud se pravidelné revize strojů nedodržují, může dojít k velice nepříjemným komplikacím. více


 Osvětlení

Nouzové osvětlení

Osvětlení

Když dojde k výpadku dodávek elektrického proudu a vše se zahalí do tmy, lidé se hůře orientují a mohou začít propadat panice. Aby se mohly osoby dostat ven z budovy co nejsnáze a nejrychleji, navádí je ven po únikových cestách nouzové osvětlení. více


 Požární ochrana

Technik požární ochrany

Požární ochrana

Technik požární ochrany je funkce, kterou může dle zákona vykonávat pouze osoba s osvědčením o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem vnitra. Stejné ministerstvo může rozhodnout také o odejmutí osvědčení. více


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace