Novinky

Jak se Vám pracuje ve Vaší práci? Máte komfort, anebo cítíte spíše nepohodlí? Zaznamenáváte při práci negativní vlivy Vašeho pracovního místa? Pak je možná něco v nepořádku z hlediska ergonomie pracoviště. více


 BOZP Info

Je možné, aby zaměstnavatel zahrnul do vybavení lékárničky také léky proti bolesti, alergii apod.? více


 Školení BOZP

Každý zaměstnavatel má povinnost provádět školení svých zaměstnanců v oblasti BOZP, tedy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kromě základního vstupního školení je nutné školit zaměstnance opakovaně. více


 Bezpečnost práce

Bezpečnost práce v kuchyni

Bezpečnost práce

Pracujete v kuchyni, anebo máte zaměstnance, jejichž náplní práce jsou pracovní činnosti v kuchyni? Jaká bezpečnostní pravidla a předpisy platí pro práci v kuchyni a co říkají hygienické požadavky? více


 Poradna BOZP a PO

Pracujete v cukrárně, anebo jste její majitel či provozovatel? Máte zaměstnance, jež pracují v cukrárně? Jaká pravidla BOZP a další předpisy je nutno znát a dodržovat pro práci v cukrárně a jaké jsou hygienické požadavky? více


 Pracovně právní poradna

Potvrzení o zaměstnání

Pracovně právní poradna

Potvrzení o zaměstnání patří k základním dokladům pracovněprávních vztahů již několik desítek let, a přesto se orgány inspekce práce ve své praxi setkávají s mnoha pochybeními, které se tohoto dokumentu týkají. více


 Osobní ochranné pracovní prostředky

Osobní ochranné pracovní prostředky

Osobní ochranné pracovní prostředky

Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje více


 Školení požární ochrany

Je dobré mít povinné školení požární ochrany formou e-learingu? Odpověď GŘ HZS naleznete v tomto článku. více


 Kontroly inspekce práce

686 stížností na zaměstnavatele.

Kontroly inspekce práce

Inspekce práce rozdala pokuty za miliony (Podnikatel.cz). Inspekce práce měla v listopadu napilno. V jejím hledáčku skončily firmy, na které si stěžovali sami jejich zaměstnanci. více


 Zdravotnictví a lékařské služby

Vstupní lékařské prohlídky od 1. 1. 2014

Zdravotnictví a lékařské služby

Vstupní lékařská prohlídka je nezbytnou součástí zařazení do pracovního procesu podobně jako školení bezpečnosti práce. V případě, že zaměstnanec nemá vstupní lékařskou prohlídku, je považován za zdravotně nezpůsobilého. více


 Revize

Pravidelná revize strojů při výrobě, zpracování a užívání je nutná nejen pro ochranu majetku, ale i zdraví. Pokud se pravidelné revize strojů nedodržují, může dojít k velice nepříjemným komplikacím. více


 Osvětlení

Máte ve Vašich prostorech, ať už jste majitel anebo nájemce, nouzové osvětlení? Pak nezapomínejte na vedení provozního deníku nouzového osvětlení, do nějž je třeba pečlivě zapisovat veškeré nezbytné údaje. více


 Požární ochrana

Jsou ve Vaší firmě dodržovány předpisy vztahující se k požární ochraně? Aby bylo v tomto ohledu jasno, je třeba pravidelně provádět preventivní požární prohlídky, na jejichž základě budete vědět, jak si na úseku požární ochrany vedete. více


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace