Novinky

Bohužel se to nevyplácí. Jedná se pouze jen o krátkozraké úspory. více


 BOZP Info

Pracujete ve výškách. Jaké musíte dodržovat pravidla a zákonné normy? více


 Školení BOZP

Každé zaměstnání má svá rizika. Stejně tak pracovníci, kteří mají na starosti úklid, musí být obeznámeni se školením bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Časté je ohrožení chemikáliemi. více


 Bezpečnost práce

Kancelář se může zdát jako relativně bezpečné místo, kde žádné úrazy nehrozí. A skutečně se dá říci, že z hlediska pracovních úrazů se obvykle v kanceláři nic vážného nestává. O to zákeřnější jsou nemoci z povolání, které může kancelářská práce způsobit. více


 Poradna BOZP a PO

Koordinátor BOZP je osoba, jejímž úkolem je zvýšení bezpečnosti na stavbách. Jeho přítomnost na stavbě je dána zákonem. Za jakých podmínek je nutné mít na stavbě koordinátora BOZP? více


 Pracovně právní poradna

Potvrzení o zaměstnání

Pracovně právní poradna

Potvrzení o zaměstnání patří k základním dokladům pracovněprávních vztahů již několik desítek let, a přesto se orgány inspekce práce ve své praxi setkávají s mnoha pochybeními, které se tohoto dokumentu týkají. více


 Osobní ochranné pracovní prostředky

Osobní ochranné pracovní prostředky

Osobní ochranné pracovní prostředky

Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje více


 Školení požární ochrany

Školení zaměstnanců o požární ochraně

Školení požární ochrany

Mít znalosti o požární ochraně je důležité nejen při práci, ale i běžném životě. Díky tomu se dá předejít mnoha katastrofám a neštěstím, na což je potřeba upozornit. Školení o požární ochraně je tak nutností. více


 Kontroly inspekce práce

Oblastní inspektorát práce je jednou z nejobávanějších státních institucí. Pokuty v řádu statisíců až miliónu, které jsou často využívány. více


 Zdravotnictví a lékařské služby

Hygienické požadavky na školky

Zdravotnictví a lékařské služby

Hygienické požadavky na školky upravuje vyhláška 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. více


 Revize

Pravidelná revize strojů při výrobě, zpracování a užívání je nutná nejen pro ochranu majetku, ale i zdraví. Pokud se pravidelné revize strojů nedodržují, může dojít k velice nepříjemným komplikacím. více


 Osvětlení

Jistě není nutné připomínat, že k zásadám ochrany zraku je třeba mít k různým činnostem zajištěné řádné osvětlení. Víte ale, jaká existují stanovená pravidla pro osvětlení při vykonávání vaší práce? Seznámíme vás s nimi. více


 Požární ochrana

Při požáru je nezbytné rychle opustit hořící objekt. K tomuto účelu slouží únikové cesty a východy, jak je ale rychle najít? Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií ČR - Krajské ředitelství JMK a Diecézní charitou Brno Vám poradí, jak poznat únikovou cestu a jaké má mít základní parametry pro bezpečné opuštění objektu. více


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace