Novinky

Dokumentace BOZP není jen zákonná povinnost, ale především samoúčelná více


 BOZP Info

Dodržování bezpečnosti ve skladu patří k důležitým povinnostem všech pracovníků, aby nedošlo ke zranění nebo ke škodám na majetku. Při práci ve skladu se vychází z nařízení vlády, která upravují postup při práci. více


 Školení BOZP

Bezpečné pracovní prostředí je nezbytný předpoklad pro efektivní práci. Snižuje se riziko úrazů a nemocnost zaměstnanců. O kontrole BOZP vedeme záznamy v deníku kontrol. V něm najdeme data prohlídek a údaje o zjištěných závadách. více


 Bezpečnost práce

Práce v chemických a biologických laboratořích můžou být velmi rizikové. Není radno ho podceňovat. Vysoké riziko během práce v laboratořích lze snížit nebo zcela eliminovat tím, že bude použito vhodných ochranných a pracovních pomůcek. více


 Poradna BOZP a PO

BOZP na stavbě

Poradna BOZP a PO

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je velmi důležitá. A zvláště na stavbách, staveništích, kde je mnoho možností, jak přijít k úrazu. Je nutno pamatovat na to důležité a nosit ochranné pomůcky. více


 Pracovně právní poradna

Potvrzení o zaměstnání

Pracovně právní poradna

Potvrzení o zaměstnání patří k základním dokladům pracovněprávních vztahů již několik desítek let, a přesto se orgány inspekce práce ve své praxi setkávají s mnoha pochybeními, které se tohoto dokumentu týkají. více


 Osobní ochranné pracovní prostředky

Nesprávně vybrané OOPP ohrožují zdraví zaměstnanců

Osobní ochranné pracovní prostředky

Při špatném výběru OOPP mohou tyto prostředky zaměstnancům ztěžovat výkon práce nebo dokonce je nechránit proti rizikům vyplývajícím z této práce. více


 Školení požární ochrany

Školení zaměstnanců o požární ochraně

Školení požární ochrany

Mít znalosti o požární ochraně je důležité nejen při práci, ale i běžném životě. Díky tomu se dá předejít mnoha katastrofám a neštěstím, na což je potřeba upozornit. Školení o požární ochraně je tak nutností. více


 Kontroly inspekce práce

Oblastní inspektorát práce je jednou z nejobávanějších státních institucí. Pokuty v řádu statisíců až miliónu, které jsou často využívány. více


 Zdravotnictví a lékařské služby

BOZP ve zdravotnictví

Zdravotnictví a lékařské služby

Zdravotnictví je oblast přísné hygieny, ale také manipulace s nebezpečnými látkami i přístroji, kterou mohou nenávratně poškodit lidské zdraví. Proto je zde nadmíru nutné dodržovat přísně všechna pravidla BOZP. více


 Revize

Revize zdvihacího zařízení je velice důležitá pro správné fungování stroje, aniž by hrozilo riziko ohrožení bezpečnosti majetku, ale i lidských životů. Proto je nutné takové revize pravidelně provádět. více


 Osvětlení

Jistě není nutné připomínat, že k zásadám ochrany zraku je třeba mít k různým činnostem zajištěné řádné osvětlení. Víte ale, jaká existují stanovená pravidla pro osvětlení při vykonávání vaší práce? Seznámíme vás s nimi. více


 Požární ochrana

Metodické pokyny požární ochrany je třeba vypracovat na míru dané firmy, jejího zaměření, jednotlivých pracovišť i pracovní činnosti. Nejvhodnější je nechat si metodické pokyny PO vypracovat dodavatelsky. více


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace