Bezpečnost práce v kanceláři

Kancelář se může zdát jako relativně bezpečné místo, kde žádné úrazy nehrozí. A skutečně se dá říci, že z hlediska pracovních úrazů se obvykle v kanceláři nic vážného nestává. O to zákeřnější jsou nemoci z povolání, které může kancelářská práce způsobit.

Byť práce v kanceláři není zpravidla nijak náročná na fyzický výdej energie a obvykle kancelářští zaměstnanci nejsou ohroženi ani vážnými pracovními úrazy, přesto v kanceláři číhají zákeřná nebezpečí, která každoročně doženou do ordinací lékařů stovky zaměstnanců. Jaká zdravotní nebezpečí a rizika číhají v kanceláři, na co si dávat pozor a jak proti těmto nebezpečím preventivně zakročit?

Ergonomie práce v kanceláři

Ergonomie je jedním z nejdůležitějších témat pro práci v kanceláři. Při nesprávném sezení totiž mohou zaměstnanci velice rychle začít pociťovat bolest a ztuhlost především zad a krční páteře a s tím související bolest hlavy, problémy s rukama a celkovou fyzickou i duševní únavu a následně i nechuť k práci.

Z tohoto důvodu je velmi důležité pořádat pro zaměstnance kurzy a školení správného nastavení kancelářských židlí, správného sezení a práce s počítačem a dále i cviků pro prevenci bolestí zad a páteře a tuhnutí svalů.

Správná ergonomie kanceláře vede nejen k lepšímu zdraví zaměstnanců, ale také ke zlepšení výkonnosti a motivovanosti zaměstnanců a celkově lepší atmosféře na pracovišti.

Karpální tunel a práce v kanceláři

Karpální tunel je degenerativní onemocnění šlach v oblasti zápěstí. Tímto onemocněním mohou trpět rozličné profese a to jak manuální pracovníci, kteří rukama vykonávají náročné a stále se opakující pohyby, tak i kancelářští pracovníci, kteří často píší na počítačové klávesnici nebo na psacím stroji.

Karpální tunel se projevuje únavou šlach v okolí zápěstí a ztrácením citu v zápěstí a prstech ruky, které se zpočátku projevuje jen při únavě z dlouhé jednotvárné práce. V pozdějším stadiu mohou tyto pocity a navíc i brnění a bolesti postiženého místa přicházet i v klidovém stavu a také v noci, takže budí ze spaní. Pakliže dojde onemocnění až do tohoto stavu, lze jej řešit již pouze operací.

Z těchto důvodů je prevence karpálního tunelu velmi důležitou součástí práce v kanceláří a měla by být součástí školení BOZP. Karpálnímu tunelu lze při práci v kanceláři preventivně předejít vhodnou polohou rukou při psaní na klávesnici, používáním speciálních podložek pod zápěstí a také je dobré ruce občas protáhnout a po delším psaní na klávesnici zaměstnat zase jiným typem práce.

Ochrana zraku při práci v kanceláři

Váš zrak je v kanceláři ohrožen především dlouhou prací s počítačem – dlouhé sledování monitoru oči velmi unavuje a to především kvůli tomu, že monitor sledujete na stále stejnou vzdálenost, což je pro oči nepřirozené. Nejlepší prevencí proto je odhlédnout občas jinam, třeba po kanceláři anebo z okna.

Dále jsou oči při práci v kanceláři ohroženy klimatizací, resp. prouděním suchého vzduchu, který oči vysušuje a také prachem, jenž klimatizace neustále víří.

Elektrický proud a práce v kanceláři

V kanceláři je obvyklé, že všude okolo se nacházejí elektrická zařízení. Proto je důležité nenechávat na pracovišti nápoje anebo neumisťovat květiny, jež je třeba zalévat, v blízkosti elektroniky.

Nebezpečí číhá také v porušených (popraskaných, roztřepených) elektrických kabelech.

Manipulace s břemeny a práce v kanceláři

Na některých pracovních pozicích může práce v kanceláři zahrnovat i manipulaci s břemeny. Jak správně zdvihat těžká břemena tak, aby zaměstnanci neriskovali zdravotní problémy? Jaké jsou maximální hmotnostní limity pro manipulaci s břemeny pro muže a pro ženy? To vše a další informace by měly být obsahem příslušného školení BOZP.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23404 (bozpcentrum.cz#28)


Přidat komentář