Zákon o požární ochraně

Zákon o požární ochraně stanovuje nejen nutnost a povinnost správy a samosprávy na úseku požární ochrany, ale také postihy pro právnické i fyzické osoby při nedodržování zákona o požární ochraně.

Platný zákon o požární ochraně na území České republiky nabyl platnosti dne 1. července roku 1986. O té doby se jimi musí řídit všichni občané ČR, bez výjimky. Stanovuje vytvoření podmínek pro ochranu zdraví, majetku, ale i prostředí před vznikem nejen požáru, ale i dalších živelných pohrom, neštěstí na železnicích apod. Mimořádným událostem, katastrofám a jiným neštěstím by mělo být díky tomuto zákonu zabráněno, maximálně odstraněno, a pokud už nastane, existují postupy, dle kterých je nutné se držet a dodržovat.

Co zákon ještě říká

Každý občan České republiky by si měl počínat tak, aby nedal příčinu vzniku požáru, aby ani neohrozil život svůj, ale i dalších osob, zvířat nebo majetku. Pokud někdo zadá příčinu ke vzniku požáru či jiných živelných pohrom, bývá souzen dle platných zákonů a znění zákona o požární ochraně právě pro nedodržení těchto zákonů. Nedbalým chováním se tak osoba může dostat do opravdu nezáviděníhodné situaci a být zbavena i třeba svobody.

Znalost zákona je důležitá

Proto by se každý občan měl o zákon o požární ochraně zajímat a uvědomovat si jeho podstatu i existenci. Není radno si s informacemi zahrávat a podceňovat právě znění zákona. Nejen pro to, aby se člověk nedostal do nepříjemných situací, ale také aby neohrozil život svůj, či někoho jiného. Pátrat po znění zákona je dobré jen pro svůj vlastní pocit, své bezpečí, nejen to, že jde o dodržování zákonem daných povinností.

Hasiči a požární ochrana

Hasičský záchranný sbor České republiky spolu se sbory dobrovolných hasičů v ČR sice tvoří zákonnou ochranu a řeší nastalé situace, nicméně to také není důvodem neznat zákon o požární ochraně. Hasiči jsou tu od toho, aby majetek a životy lidí zachraňovali, pokud už dojde ke katastrofě, ale to neochrání před vznikem například požáru. Dost lidí právě spoléhá na hasiče, a neuvědomuje si, že v sázce není jen jejich majetek, ale i vlastní život, případně známých a blízkých.

Zákon o požární ochraně

Zákon č. 133/ 1985 Sb., o požární ochraně obsahuje několik částí, mimo úvod je to to celkem aktuálně sedm částí, označených římskými číslicemi I. – II. a IV. až VIII., kde část III. Byla zrušena. Součástí jsou i poznámky a přílohy, jak už to běžně bývá. Jednotlivé části pak obsahují paragrafy očíslované dle pořadí. Zákon o požární ochraně ustanovuje nejen státní správu a samosprávu na úseku požární ochrany, ale i jednotky požární ochrany, či spolupráce s občanskými sdruženími. Neměnnou součástí je i postih právnických osob, či podnikajících fyzických osob a samotných fyzických osob.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23455 (bozpcentrum.cz#40)


Přidat komentář