Požární ochrana na pracovišti

Požární ochrana na pracovišti musí probíhat podle zákona, který je však nutné aplikovat na zaměření firmy a její pracovní činnost. Požární ochranu na pracovišti je možné zajistit svépomocí, nebo dodavatelskou firmou.

Předpisy požární ochrany jsou závazné pro všechny podnikatele. Tedy pro ty, kteří jsou vlastníci velkých firem, středně velkých firem, malých firem a také těch, kteří patří mezi živnostníky, jsou osoby samostatně výdělečně činné a nemají žádné zaměstnance. Samotná požární ochrana na pracovišti vyplývá ze zákona o požární ochraně, který říká, že požární ochrana musí vyplývat ze souhrnu opatření stanovených legislativou a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a zároveň chránit firemní majetek.

Požární ochrana na pracovišti

Zajištění požární ochrany na pracovišti je možné provést svépomocí, kdy zaměstnavatel – majitel firmy zaměstná vyškoleného pracovníka v požární ochraně. Nebo je možné obrátit se na dodavatelskou firmu, která poskytne kompletní, na přání i částečný servis požární ochrany. Rozhodnutí, jak požární ochranu zajistit jistě není jednoduché. Je však dobré uvědomit si složitost problematiky zajištění požární ochrany, nutnost neustálého hlídání legislativy a nutnost dalších pravidelných školení. Nového pracovníka zajišťujícího požární ochranu ve firmě a na jednotlivých pracovištích je nutné zaplatit. Tedy dát mu plat. Platit je nutné i další školení tohoto zaměstnance. Proto se jako výhodnější ukazuje zajištění požární ochrany dodavatelsky, tedy externí odbornou firmou. Náklady na tyto služby bývají v porovnání nákladů na zaměstnance menší.

Požární ochrana na pracovišti dodavatelskou firmou

Služby odborných dodavatelských firem jsou široké. Firmy zajišťují komplexní požární ochranu na jednotlivých pracovištích i v celé firmě. Nebo je možné objednat pouze jednotlivé úkony. U objednání komplexních služeb požární ochrany je výhodné zastupování majitele firmy u kontrol požární ochrany vyššími orgány. Odborníci na požární ochranu zajistí firmu tak, aby nebyly žádné problémy s inspektory, tím nehrozily ani žádné pokuty, které bývají velmi vysoké až likvidační. Firma, která má požární ochranu zajištěnou dodavatelsky, je proti možnosti vzniku požáru chráněna velmi dobře. Navíc zaměstnanci jsou řádně proškoleni a znají únikové cesty, i to, jak se v případě požáru chovat.

Komplexní služby v požární ochraně

Odborníci zajistí požární ochranu na pracovišti od základního školení, přes vybavení jednotlivých pracovišť orientačními tabulkami, ochrannými pomůckami, hasicími přístroji i orientačním únikovým plánem v případě požáru. Povedou požární dokumentaci, zajistí revizní kontroly hasicích a dalších přístrojů, a budou přítomni inspekčním kontrolám. Zajištění požární ochrany v každé firmě se odvíjí od jejího zaměření a pracovní činnosti a má tři úrovně, které jsou na sobě závislé. Jde o zajištění samotného objektu firmy, zajištění pracovní činnosti firmy a zajištění požární ochranou lidského faktoru, tedy zaměstnanců. Každá jednotlivá část zajištění požární ochrany má svá specifika, která je nutné dodržet. Samozřejmostí je prokazatelné a funkční zajištění požární ochrany.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23444 (bozpcentrum.cz#35)


Přidat komentář