BOZP při svařování

Svařování patří k rizikovým činnostem. Aby se předcházelo úrazům, je nezbytné dodržovat bezpečnostní zásady. Svařovat mohou pouze lidé po absolvování kurzu, kteři jsou držiteli svařečského průkazu.

Rizikové faktory při svařování

Svařování je povoleno pouze v místech, která vyhovují protipožárním předpisům pro tuto činnost. Při ní se totiž zvyšuje riziko vzniku požáru. Je zde také možnost výbuchu nebo poranění elektrickým proudem. Pracovník při svařování je ohrožen také odlétajícími úlomky a zvýšenou intenzitou hluku. Často rovněž dochází k popálení.

Svařovat proto mohou pouze osoby, které mají zdravotní způsobilost k této práci a jsou držiteli platných svářečských průkazů. Ty získávají po úspěšném absolvování kurzu skládajícího se jak z teoretické, tak praktické zkoušky. Toto oprávnění ke svařování má platnost dva roky. Po této lhůtě je nutno žádat o jeho prodloužení.

Bezpečnostní rizika

Nevyhovující ochrana svářečů a podceňování bezpečnostních rizik má za následky vznik nemocí z povolání. Ty mohou zapříčinit svářečský aerosol, hluk a nevhodné mikroklimatické podmínky způsobené překračováním zdraví škodlivých limitů. Proto je nutno při této činnosti používat ochranné pomůcky.Bezpečnost práce při svařování a řezání plamenem »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id30544