Je smluvní lékař povinný?

Od 1. dubna 2013 musí mít všichni zaměstnavatelé svého poskytovatele pracovně-lékařských služeb, tj. svého smluvního lékaře.

Od 1. dubna 2013 se musí všichni zaměstnavatelé řídit novelou právní úpravy zákonu o specifických zdravotních službách , tzn. musí mít svého poskytovatele pracovně-lékařských služeb. A to bez ohledu, zda se jedná o zaměstnavatele, který má pět set zaměstnanců či jediného zaměstnance.

Základem je kategorizace prací

V souladu s § 54 zákona o specifických zdravotních službách musí zaměstnavatel, který zaměstnává současně zaměstnance zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie prací první, druhé, druhé rizikové, třetí nebo čtvrté, případně jsou pro výkon práce stanoveny podmínky jinými právními předpisy, uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovně-lékařských služeb s poskytovatelem těchto služeb. Tím může být specialista v oboru pracovního lékařství nebo praktický lékař.

Jak si zajistit smluvního lékaře?

Někteří zaměstnavatelé (zejména z malých obcí) si stěžují, že se jim nedaří zajistit poskytovatele pracovně-lékařských služeb. Lékaři v jejich okolí už mají údajně dostatek pacientů a nemohou uzavírat další smlouvy o poskytování těchto služeb.

Společnost ENERGOM Projekty a.s. - Centrum BOZP a požární ochrany - je schopna zajistiti smluvního lékaře pro zaměstnavatele v každém městě. Zaměstnavatelé tak vyřeší problém s hledáním kvalitního smluvního lékaře tak, aby byly naplněny všechny podmínky zákona.

Výjimka pro zdravotnická zařízení

Novela zákona o specifických zdravotních službách s účinností od 1. dubna 2013 přinesla jedinou výjimku v oblasti sjednání pracovně-lékařských služeb. Ta se týká zaměstnavatelů – zdravotnických zařízení. Podle původního znění tohoto zákona by již nemohli poskytovat takové služby prostřednictvím svých zaměstnanců (lékařů). Museli by uzavírat nové smlouvy s externími poskytovateli. Po novele však budou moci zdravotnická zařízení zajišťovat pracovně-lékařské služby rovněž s lékaři v oboru pracovně-lékařské péče nebo v oboru všeobecného lékařství, se kterými uzavřeli pracovněprávní nebo obdobný vztah.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25644


Diskuze a zkušenosti

macurova.marta@seznam.cz | 01.07.2018 14:16
Prosím o radu. Byla jsem dlouhodobě nemocná (11měsíců). Nemocenská již je ukončená. Můj smluvní lékař mi sdělil, že si musím zažádat o invaliditu. Má vůbec na to právo? Řekl mi, že můžu klidně skončit na ÚP. Nevím, co mám dělat. Prosím poraďte. Děkuji


Přidat komentář