Poradna BOZP a PO

Mají všichni vaši zaměstnanci za sebou povinná pravidelná školení a jsou řádně poučeni pro své pracovní úkoly? více


Tzv. protikuřácký zákon č. 65/2017 Sb. se týká i alkoholu. Základním právním předpisem, který upravuje zákaz požívání alkoholických nápojů a zneužívání jiných návykových látek na pracovištích. více


Prosím, prosím... můžeme školit e-learningem? Prosím, prosím... my máme školení v pořádku, děláme ho e-learningem, tady máme doklad. více


BOZP na stavbě

Poradna BOZP a PO

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je velmi důležitá. A zvláště na stavbách, staveništích, kde je mnoho možností, jak přijít k úrazu. Je nutno pamatovat na to důležité a nosit ochranné pomůcky. více


BOZP při svařování

Poradna BOZP a PO

Svařování patří k rizikovým činnostem. Aby se předcházelo úrazům, je nezbytné dodržovat bezpečnostní zásady. Svařovat mohou pouze lidé po absolvování kurzu, kteři jsou držiteli svařečského průkazu. více


Pracujete v cukrárně, anebo jste její majitel či provozovatel? Máte zaměstnance, jež pracují v cukrárně? Jaká pravidla BOZP a další předpisy je nutno znát a dodržovat pro práci v cukrárně a jaké jsou hygienické požadavky? více


BOZP

Poradna BOZP a PO

Psát o důležitosti pevného zdraví je zbytečné. Každý z nás totiž ví, že je to pro nás ta nejdůležitější věc. Zatímco v našem soukromém životě je péče o zdraví naší záležitostí, v zaměstnání se o bezpečnost svých zaměstnanců stará rovněž zaměstnavatel. více


BOZP Práce ve výškách

Poradna BOZP a PO

Práce ve výškách se objevují u mnoha typů profesí. Někteří zaměstnanci pracují ve výšce prakticky neustále, zatímco jiní jen občas. Školení přesto musí absolvovat všichni, kterých se tato zákonná povinnost týká. více


Koordinátor BOZP je osoba, jejímž úkolem je zvýšení bezpečnosti na stavbách. Jeho přítomnost na stavbě je dána zákonem. Za jakých podmínek je nutné mít na stavbě koordinátora BOZP? více