Školení BOZP a PO on-line

Školení online, e-learning BOZP a PO. Intuitivní, profesionální.

Školení zaměstnanců online BOZP a PO dle platné legislativy

Budeme od Vás potřebovat pouze:

 • Jména a příjmení zaměstnanců
 • e-maily zaměstnanců (pokud e-maily nemají, nevadí i tuto situaci vyřešíme)

Zaměstnance vložíme do našeho školícího systému a zašleme na jednotlivé e-maily přihlašovací údaje s návodem a odkazem do našeho systému iBezpečák.

Školení lze kdykoli přerušit a znovu se k němu vrátit. Na závěr je nutné absolvovat test. Po úspěšném absolvování testu je okamžitě vygenerování certifikátu o absolvovaném školení.

 • vše je ihned k dispozici!

Každému klientovi nabízíme zcela zdarma možnost přístupu vedoucího - tato role slouží pro lepší přehlednost.

 • Zvolený vedoucí má přehled o všech uživatelích,
 • vidí kdo má školení již splněné a kdo ještě ne,
 • může urgovat ještě neproškolené zaměstnance,
 • může vytvářet reporty o aktivitách všech uživatelů atd.

Naše e-learningová školení (online) iBezpečák

Moderní interaktivní výuka (kontrolní otázky, obrázky, animace, interaktivní prvky pro zapamatování obsahu výuky).

Školení iBezpečák je možné absolvovat kdykoliv

 • přes standardní webový prohlížeč nebo i přes chytrý telefon

 • není potřeba instalovat žádnou aplikaci!

Školení je k dispozici nejen v českém, ale také v anglickém jazyce.

Výhody e-learningu iBezpečák

Dostupnost - naše školení můžete absolvovat kdekoli a kdykoli pokud máte přístup na Internet.

 • Přizpůsobení rychlosti a tempa studia; jakékoliv problematice se můžete věnovat zcela dle individuálních potřeb.
 • Časová flexibilita zaměstnance; e-learning iBezpečák lze absolvovat kdykoli v pracovní době či doma.

Jednoduchá administrace s okamžitým zobrazením výsledku

Možnost opakování neúspěšných testů zdarma.

Nízká cena školení - jedná o nejekonomičtější variantu výuky: dochází ke snížení přímých nákladů za dopravu, provoz učeben, tisk studijních materiálů, lektory, přičemž pozitivní je rovněž menší absence zaměstnanců v pracovním procesu.

Cena jednotlivého kurzu: 150,-Kč plus DPH / zaměstnanec
 • E-learning BOZP (bezpečnost práce),
 • E -learning PO (požární ochrana),
 • Možnost zdarma opakovat opravný test,
 • Studijní materiál online,
 • Certifikát po školení ihned kestažení.

Objednávejte školení online

 • ibezpecak@energom.cz
  • Tel: 777 929 770

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id35411


Přidat komentář