Školení BOZP

Školení online, e-learning BOZP a PO. Intuitivní, profesionální. více


Řídí vaši zaměstnanci auto při výkonu práce? Víte, že máte ze zákona povinnost pravidelně školit tyto zaměstnance v souvislosti s řízením automobilu? více


Naše firma Vám nabízí školení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Školení poskytujeme jak živnostníkům a drobným podnikatelům, kteří chtějí prohloubit své znalosti v oboru lanových technik, tak i firmám, které chtějí pravidelně školit své zaměstnance. víceBezpečné pracovní prostředí je nezbytný předpoklad pro efektivní práci. Snižuje se riziko úrazů a nemocnost zaměstnanců. O kontrole BOZP vedeme záznamy v deníku kontrol. V něm najdeme data prohlídek a údaje o zjištěných závadách. více


Každé zaměstnání má svá rizika. Stejně tak pracovníci, kteří mají na starosti úklid, musí být obeznámeni se školením bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Časté je ohrožení chemikáliemi. více


Každý zaměstnavatel má povinnost provádět školení svých zaměstnanců v oblasti BOZP, tedy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kromě základního vstupního školení je nutné školit zaměstnance opakovaně. více


Každý nový zaměstnanec musí projít vstupním školením BOZP, tedy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato školení plynou ze zákona a jsou povinná. Stejně jako záznam v dokumentaci BOZP o jejich provedení. více