Přišel v práci o prsty, ale bez smlouvy nedostal odškodnění

Ústavní soud se ho však zastal.

Po letech soudních tahanic našel zastání řemeslník, který při přijímací zkoušce v novém zaměstnání přišel o čtyři prsty. Justice mu odmítla přiznat odškodnění s tím, že s firmou neměl žádnou smlouvu. Podle Ústavního soudu (ÚS) ale soudy porušily princip spravedlivého procesu. Muži se tak otevřel nárok na řádné odškodné.

Řemeslník přišel do firmy na základě nabídky Úřadu práce v Českých Budějovicích a ucházel se o pozici svářeč-zámečník. Jeden ze zaměstnanců firmy mu zadal pracovní úkol, aniž by ho poučil nebo s ním uzavřel jakýkoli typ smlouvy či dohody. Uchazeč o práci několik hodin pilně pracoval, ale odpoledne při řezání dřevěných prken utrpěl úraz, při  kterém přišel o čtyři prsty.

Následné vyšetřování odhalilo, že takové „zaměstnání na zkoušku“ bez smlouvy bylo ve firmě běžné. Firmu za to kritizoval inspektorát práce a policisté začali stíhat zaměstnance společnosti, který muži práci zadal. Trestní řízení bylo ale podmínečně zastaveno a zraněný muž se měl domáhat odškodnění v občanskoprávním sporu.

V pochybnostech o existenci pracovněprávního vztahu musí soudy chránit uchazeče o zaměstnání jako slabší stranu.

Českobudějovické soudy ale řemeslníkovi vzkázaly, že neměl uzavřenou žádnou smlouvu, a proto nemá nárok na odškodné. Že by mohl mít nárok na peníze podle občanského zákoníku, soudy vůbec nepřipustily. Nejvyšší soud následně dovolání stěžovatele odmítl pro nepřípustnost.

Senát ÚS v čele se soudkyní zpravodajkou Kateřinou Šimáčkovou soudům vytkl, že přestože byl spor v rovině „tvrzení proti tvrzení“, rozhodly se zcela uvěřit firmě a mužův pohled na věc nebraly v potaz, přestože to bylo v rozporu se zjištěním vyšetřovatelů i inspektorátu práce.

„Každopádně však bez ohledu na to, zda situace spadá do rámce pracovního práva, tedy stěžovatel byl zaměstnancem, či občanského práva, tedy že stěžovatel byl uchazečem o práci, obecné soudy měly v řízení zejména zohlednit to, že stěžovatel byl ve vztahu k vedlejšímu účastníkovi v pozici slabší strany. Obecné soudy se nyní budou případem stěžovatele zabývat znovu při zachování garancí řádného a spravedlivého procesu,“ rozhodla Šimáčková.

Zdroj:www.novinky.cz

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id34329


Přidat komentář