Osvětlení

Veřejné budovy a místa, kde se pohybuje množství lidí, je potřeba vybavit protipanickým osvětlením, které slouží k tomu, aby právě v případě nutné evakuace zabránilo vzniku paniky. více


Revize nouzového osvětlení je nutné provádět pravidelně, dle předepsaných zákonů a vyhlášek. A to nejen pro to, že to zařizuje zákon, ale především pro vlastní ochranu a bezpečnost. více


Máte ve Vašich prostorech, ať už jste majitel anebo nájemce, nouzové osvětlení? Pak nezapomínejte na vedení provozního deníku nouzového osvětlení, do nějž je třeba pečlivě zapisovat veškeré nezbytné údaje. více


Nouzové osvětlení

Osvětlení

Když dojde k výpadku dodávek elektrického proudu a vše se zahalí do tmy, lidé se hůře orientují a mohou začít propadat panice. Aby se mohly osoby dostat ven z budovy co nejsnáze a nejrychleji, navádí je ven po únikových cestách nouzové osvětlení. více


Máte k vaší práci zajištěné to správné osvětlení? Světlo patří k nejdůležitějším pomocníkům při vaší práci, protože zrak používáte leckdy nejvíce. Jaké máte možnosti z hlediska ochrany vašeho zdraví při práci? více


Jistě není nutné připomínat, že k zásadám ochrany zraku je třeba mít k různým činnostem zajištěné řádné osvětlení. Víte ale, jaká existují stanovená pravidla pro osvětlení při vykonávání vaší práce? Seznámíme vás s nimi. více