Zdravotnictví a lékařské služby

Hygienické požadavky na školky

Zdravotnictví a lékařské služby

Hygienické požadavky na školky upravuje vyhláška 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. více


Kontroly SÚKL ve zdravotnických zařízeních

Zdravotnictví a lékařské služby

Kontroly ve zdravotnických zařízeních se zaměřují na dodržování podmínek pro zacházení s léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky při poskytování zdravotní péče, a dále na dodržování zákona o regulaci reklamy. více


DOKUMENTACE V ZUBNÍ ORDINACI

Zdravotnictví a lékařské služby

Přehled základní dokumentace, která by měla být uložena v ordinaci pro případ kontroly. Mimo jiné jsou tyto dokumenty potřeba k jednání s úřady a pojišťovnami, kde většinou požadují jejich kopie. více


Je smluvní lékař povinný?

Zdravotnictví a lékařské služby

Od 1. dubna 2013 musí mít všichni zaměstnavatelé svého poskytovatele pracovně-lékařských služeb, tj. svého smluvního lékaře. více


Organizace jsou povinny dle S 40 zákona č. 20/1966 Sb. zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči. Ta je poskytována dle § 35 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb. zařízeními závodní preventivní péče (závodní lékaři, závodní polikliniky event. závodní nemocnice). více


Pod číslem 267/2015 Sb. byla publikována novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. více


BOZP ve zdravotnictví

Zdravotnictví a lékařské služby

Zdravotnictví je oblast přísné hygieny, ale také manipulace s nebezpečnými látkami i přístroji, kterou mohou nenávratně poškodit lidské zdraví. Proto je zde nadmíru nutné dodržovat přísně všechna pravidla BOZP. více


Vstupní lékařské prohlídky od 1. 1. 2014

Zdravotnictví a lékařské služby

Vstupní lékařská prohlídka je nezbytnou součástí zařazení do pracovního procesu podobně jako školení bezpečnosti práce. V případě, že zaměstnanec nemá vstupní lékařskou prohlídku, je považován za zdravotně nezpůsobilého. více


Výstupní lékařská prohlídka pro zaměstnance

Zdravotnictví a lékařské služby

Výstupní lékařská prohlídka se řadí mezi pracovnělékařské prohlídky společně s vstupní prohlídkou, prohlídkou periodickou a mimořádnou. Kdy se provádí výstupní lékařská prohlídka a jaké jsou náležitosti žádosti o ni? více


Platnost vstupní lékařské prohlídky

Zdravotnictví a lékařské služby

Při vstupu do nového zaměstnání je zaměstnanec povinen projít vstupní lékařskou prohlídkou. Jakou platnost má tato vstupní lékařská prohlídka a kdy je nutné prohlídku opakovat? více


Odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání

Zdravotnictví a lékařské služby

Stal se Vám při práci úraz, anebo trpíte nemocí z povolání? Požadujete odškodnění za náklady na léčení, bolestné a nemoci z povolání, ztížení dalšího uplatnění nebo ztrátu na výdělku, případně poškození osobních věcí? Chcete vědět, na co máte nárok? více


Vstupní lékařská prohlídka pro zaměstnance

Zdravotnictví a lékařské služby

Vstupní lékařská prohlídka pro zaměstnance je samozřejmou součástí nástupu do nového zaměstnání. Její provádění upřesňuje zákon a jeho nově upravená vyhláška, která loni vstoupila v platnost. více


Výstupní lékařská prohlídka pro zaměstnance

Zdravotnictví a lékařské služby

Od 1. dubna loňského roku došlo k úpravě platnosti lékařských prohlídek zaměstnanců. Výstupní prohlídky se provádějí podle návrhu vyhlášky ministerstva zdravotnictví a mají jiný průběh než ostatní zdravotní prohlídky zaměstnanců. více