BOZP Práce ve výškách

Práce ve výškách se objevují u mnoha typů profesí. Někteří zaměstnanci pracují ve výšce prakticky neustále, zatímco jiní jen občas. Školení přesto musí absolvovat všichni, kterých se tato zákonná povinnost týká.

Pokud nabízíte výškové práce, pak určitě víte, že při nedodržování předpisů anebo nedostatečném proškolení zaměstnanců či jejich neopatrnosti mohou být i poměrně nebezpečné. Dbejte proto na pravidelné školení zaměstnanců, kteří pracují ve výškách.

Pro které profese je určeno školení BOZP práce ve výškách?

Školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zkráceně BOZP, je povinné pro všechny zaměstnance bez ohledu na vykonávanou činnost anebo typ pracovního úvazku. Školení BOZP musí úspěšně absolvovat dokonce i brigádníci anebo žáci na praxi, i kdyby byli na pracovišti jediný den nebo jen pár hodin.

Školení BOZP práce ve výškách a nad volnou hloubkou se však týká jen těch profesí, kdy zaměstnanci pracují ve specifických podmínkách. Práci ve výškách a nad volnou hloubkou upravuje nařízení vlády č. 362/2005 Sb., podle něhož se musejí všichni zaměstnavatelé při určování školení řídit.

V praxi se nejčastěji jedná o profese jako jsou například pracovníci na stavbě (stavební dělníci, klempíři, tesaři, pokrývači, komínáři, hromosvodáři, lešenáři, montéři, projektanti, konstruktéři či technický dozor stavby atp.) anebo další technické profese (například údržbáři, opraváři a servisní pracovníci, obsluha, servis a opraváři jeřábů a jiných vysokých strojů, dále například pracovníci pro údržbu a kontrolu skalních stěn, myči oken a prosklených fasád nebo údržba vysoko umístěných reklamních ploch, pracovníci, jejichž úkolem je ošetřování a prořezávání stromů a rizikové kácení stromů, zaměstnanci telekomunikačních firem, geodeti atp.).

Školení však někdy absolvují i takové profese, u nichž bychom to asi neočekávali. Například policisté se během výkonu služby mohou také dostat do výšky, například při pronásledování prchajících zločinců a proto i pro ně je dle zákona účast na školení BOZP práce ve výškách povinná.

Co je obsahem školení bezpečnosti práce ve výškách?

Nelze říci, že školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou má standardní obsah, který by byl pokaždé stejný nebo obdobný, ba právě naopak. Obsah teoretické i praktické části školení BOZP práce ve výškách se liší podle toho, jakými pracovními činnostmi bývá zaměstnanec obvykle pověřen a do jakých situací se při výkonu své práce obvykle dostává.

Cílem školení bezpečnosti práce ve výškách a nad volnou hloubkou je připravit zaměstnance na bezpečný výkon jejich profese, a také poskytnout aktuální informace o novinkách a trendech v oblasti pracovních postupů anebo výrobků určených pro výškové práce, změnách v příslušných předpisech apod. Zároveň platí, že školení by mělo být individuální, takže účastníci mají možnost navrhnout zaměření či přizpůsobení školení jejich zkušenostem, dovednostem, profesnímu zaměření a typu vykonávané pracovní činnosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23431 (bozpcentrum.cz#14)


Přidat komentář