Protipanické osvětlení veřejných prostor

Veřejné budovy a místa, kde se pohybuje množství lidí, je potřeba vybavit protipanickým osvětlením, které slouží k tomu, aby právě v případě nutné evakuace zabránilo vzniku paniky.

Velké komplexy budov v sobě sdružují obrovské množství lidí. Místa, jako jsou nákupní a zábavní centra, ale i velké budovy, kde jsou zejména kanceláře. To všechno jsou místa, kde pokud nastane výpadek elektrického proudu a budovu bude nutné evakuovat, nastane s největší pravděpodobností panika.

Panika je na místě

To je běžná reakce, není nutné se nad tím pozastavovat. Jakmile lidské chápání netuší, co se děje, nebo naopak bohužel ví, že se jedná například o požár, ihned se tlačí ven, aby z takového místa co nejdříve unikl. Jenže není sám a v komplexu, kde se nachází několik stovek, dokonce i tisíc osob musí nastat panika, pakliže všichni mají jeden cíl a také strach. Ve tmě se navíc orientuje dost špatně.

Protipanické světlo jako řešení

A z toho důvodu jsou rozsáhlé budovy, komplex budov a jiná veřejná místa rozlehlá vybavena protipanickým osvětlením, které v mnohém zabrání tomu, aby panika propukala do ohromných rozměrů. V případě výpadku elektrického proudu tak protipanické světlo umožní pohodlný odchod z budovy, aniž by panika musela nastat.

Kde musí být protipanické světlo

Je jasné, že protipanické světlo je záležitost budov velkých a to těch, které se rozkládají na ploše minimálně šedesát metrů čtverečních. Ale to není vše, i menší místa, kde by výpadkem proudu mohla vzniknout panika, tedy takových, kde se pohybuje velké množství lidí, osob. Jedná se tak o místa, kde se hodně pohybují lidé, třeba je prochází a tak dále.

Co je protipanické světlo

Prakticky se jedná o nouzové osvětlení, které však zejména slouží k tomu, aby zabránilo panice. Jedná se tak o ukazatele únikového východu, ale současně i o dost viditelné světlo, které musí zářit dost jasně, aby nedovolilo vzniknout panice. Asi si tak zběžně umí každý představit, co se bude dít, pokud najednou bez varování zhasne světlo a nikdo neví, kde je, co se děje, zmocní se jej strach a obavy a tak vzniká panika. Protipanické světlo tomuto efektu zabraňuje.

Protipanické světlo jako záchrana

Protipanické světlo jsou nejen piktogramy pro ukázku východu, únikové cesty z budovy, ale většinou se jedná o kopulovité světla, které svoji typickou svítivostí naznačují, že něco není v pořádku a bude rozhodně pro všechny zúčastněné lepší, aby místo, kde se nachází, a bylo postiženo výpadkem elektrického proudu, co nejrychleji opustili.

Veřejné budovy jakékoliv

I když se v souladu v protipanickým světlem většinou vybaví velká nákupní centra, přece jen se vybavenost protipanickým světlem týká i takových míst, kde se pohybuje větší množství osob. Proto je potřeba se informovat a podle vyhlášek protipanické světlo z důvodu i vlastní bezpečnosti opatřit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23448 (bozpcentrum.cz#56)


Přidat komentář