Bezpečnost práce

Čemu se věnovat u provozu technických zařízení a vyhrazených technických zařízení? více


Obecná pravidla pro práci v chemické laboratoři (pořádek na pracovišti, ochranné pomůcky, digestoř, zahřívání kapalin, zapalování plynového kahanu, označování chemikálií, S-věty a R-věty, likvidace odpadů, skladování chemikálií, ….) více


BOZP v zemědělství

Bezpečnost práce

Také v zemědělství dochází k pracovním úrazům, které mohou být někdy velmi vážné. Aby se jim předcházelo je nutno dodržovat jistá pravidla při práci a to jak v rostlinné, tak v živočišné výrobě. více


BOZP, Svařování a řezání plamenem, školení, kontrola, Obloukové svařování kovů, Základní povinnosti a požadavky více


Práce v chemických a biologických laboratořích můžou být velmi rizikové. Není radno ho podceňovat. Vysoké riziko během práce v laboratořích lze snížit nebo zcela eliminovat tím, že bude použito vhodných ochranných a pracovních pomůcek. více


Bezpečnost práce dost lidí podceňuje, jenže nedodržováním předpisů vznikne velice snadno bohužel nepříjemný úraz či závažná škoda na majetku. I z toho důvodu by měl každý sám za sebe pravidla dodržovat. více


Máte zaměstnance? V tom případě je nutností dodržovat veškeré náležitosti BOZP a PO od vstupních a periodických školení a vedení dokumentace, přes vytváření bezpečného pracovního prostředí až po pravidelné interní kontroly atd. Víte, jak na to? více


Žebřík je specifickou pracovní pomůckou, která dokáže velice usnadnit práci, ale zároveň zvyšuje riziko vzniku pracovního úrazu a to zvláště při nesprávném používání žebříku. Na bezpečnost při práci s žebříkem se proto kladou nemalé nároky. více


Bezpečnost práce v kuchyni

Bezpečnost práce

Pracujete v kuchyni, anebo máte zaměstnance, jejichž náplní práce jsou pracovní činnosti v kuchyni? Jaká bezpečnostní pravidla a předpisy platí pro práci v kuchyni a co říkají hygienické požadavky? více


Kancelář se může zdát jako relativně bezpečné místo, kde žádné úrazy nehrozí. A skutečně se dá říci, že z hlediska pracovních úrazů se obvykle v kanceláři nic vážného nestává. O to zákeřnější jsou nemoci z povolání, které může kancelářská práce způsobit. více


Bezpečnost práce na stavbách

Bezpečnost práce

Bezpečnost práce na stavbách zajišťuje koordinátor bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Koordinátor má na starosti zajištění preventivních opatření ke snížení rizik na staveništi, jako jsou např. pády z výšky. více


Alkohol na pracovišti

Bezpečnost práce

Pití a užívání alkoholu na pracovišti zakazuje zákon. Přesto se tento jev stále vyskytuje. Jaké možnosti má zaměstnavatel, pokud jeho zaměstnanec přijde do práce v podroušeném stavu, nebo dokonce alkohol pije na pracovišti? více


Bezpečnostní tabulky jsou nedílnou součástí našeho života. Setkáváme se s nimi na každém kroku. V práci, ve škole, v dopravě, na úřadech, ve zdravotnických zařízeních a na mnohých dalších místech. Vyznáte se v nich? více


Co to je BOZP?

Bezpečnost práce

BOZP je zkratka, znamenající bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pod kterou se skrývají pravidla a nařízení, která mají zajistit, aby se při různých činnostech nikomu nic zlého nestalo. Dodržování BOZP je povinné. více


Ochrannými pracovní oděvy a dalšími pomůckami je zaměstnanec vybaven ihned při nástupu do zaměstnání. Dnes si povíme, co vše lze zařadit mezi pracovní oděvy a pomůcky. Jaké vybavení máte v zaměstnání Vy? více