BOZP a trestně právní odpovědnost

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci by měla být jedním z hlavních pilířů, na kterých práce stojí. Jenže vidina zisku některých manažerů kolikrát na dodržování BOZP zapomíná. Na to však dohlíží inspektorát práce.

V posledních letech zaznamenala bezpečnost a ochrana zdraví při práci pokrok, co se týče novelizace zákonů a zejména pak státních kontrol. Zaměstnavatelé a majitelé firem mohli poznat na vlastní kůži, že běžné kontroly se čím dál na bezpečnost a ochranu zdraví při práci soustředí a nedarují prohřeškům nic zadarmo.

Kdo má odpovědnost za dodržování BOZP

Co se zákona týče, pak má zodpovědnost za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci výhradně zaměstnavatel. Ten musí dle platných zákonů zajistit pracovní podmínky tak, aby všichni zaměstnanci byli chráněni, respektive jejich zdraví. Jenže zaměstnavatel může splnit i nadstandardní podmínky pro své pracovníky, ale jestliže samotní zaměstnanci vlivem neznalosti, nebo podcenění situace podmínky dle pracovních postupů nedodrží, pak musí převzít samotnou odpovědnost zaměstnanec.

Školení BOZP

Aby zaměstnanci znali aktuální předpisy a zaměstnavatel se vyvaroval případných potíží s nedodržením zákona, provádí se na firmách pravidelná školení BOZP, jak nařizuje zákon, nebo by aspoň měla. Dost často se totiž stává, že zaměstnanci dostanou k podpisu formulář, kde se praví, že byl s BOZP dostatečně seznámen a bude všechny předepsané postupy dodržovat. To je dle zákona správné, ale bohužel ne pro znalost samotných zaměstnanců.

Online školení BOZP

Pro aktualizované informace, kterých se mají jednotliví pracovníci držet a dodržovat je, existují pravidelná školení. Pro menší firmy je klasické školení dost nákladné, takže to řeší neodborným výkladem, což je nedostačující. Poměrnou novinkou, která tuto možnost může eliminovat, jsou online školení BOZP, kdy jednotliví zaměstnanci absolvují výuku i závěrečný test z BOZP formou online. Není předem dán termín a zaměstnanci je mohou provádět individuálně, bez nutnosti přítomnosti školitelů. Naopak online školení slaví úspěch jak u zaměstnavatelů, tak samotných zaměstnanců a i pro praxi je online školení BOZP mnohem účinnější, než klasická přednáška.

Kdo provádí kontroly BOZP

Oblastní inspektorát práce pro danou oblast provádí náhodné kontroly u zaměstnavatelů. Přitom kontrola může být ohlášena telefonicky, někdy i písemně, ale nemusí být ohlášena vůbec. Je sice pravdou, že inspektor není limitován počtem návštěv, takže může klidně, bez omezení provádět kontroly u jednotlivého podniku třeba každý druhý den, což se zas příčí právům a zájmu kontrolovaných osob, podniků. Pro praxi to značí, že pokud by inspektor chtěl jistým způsobem daný podnik potrápit a skutečně kontroly provádět i každý den, pak se může bránit firma písemným požádáním protokolu o přezkoumání jednání. Přece jen firma chce vydělávat a ne se denně věnovat nadměrným kontrolám.

V hlavním zájmu zdraví

V hlavním zájmu všech stran, tedy inspektorátu, zaměstnavatele a i zaměstnance by však měla být bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23417 (bozpcentrum.cz#33)


Diskuze a zkušenosti

Jana Vocílková | 15.12.2014 16:42
Re: BOZP a trestně právní odpovědnost Dobrý den. Na webu jsem narazila na váš článek. Chtěla bych se jen zeptat, zda musím mít také školení BOZP, když pracuji jako freelancer na počítači z domova. Díky za odpověď.

Jana Vocílková | 15.12.2014 16:45
Re: BOZP a trestně právní odpovědnost Teď jsem si všimla, že nejste ten poradenský portál http://www.bozpinfo.cz/, který jsem hledala, ale snad mi mou otázku zodpovíte. :-)

technik BOZP | 13.01.2015 14:47
Re: BOZP a trestně právní odpovědnost Dobrý den. Zákoník práce, který nám udává povinnost věnovat se BOZP, řeší pracovně-právní vztahy (zaměstnavatel-zaměstnanec). Pokud pracujete jako živnostník nebo podnikatel bez zaměstnanců, tento vztah u Vás nevzniká a tudíž se BOZP věnovat nemusíte.


Přidat komentář