BOZP Info

Je možné, aby zaměstnavatel zahrnul do vybavení lékárničky také léky proti bolesti, alergii apod.? více


Jak je to s kontrolami a revizemi paletových vozíků? Nejde o motorové ani elektrické vozíky, ale o ručně vedené vozíky ke zvedání europalet. více


V případě pracovního úrazu se zaměstnavatel ocitá jednou nohou v kriminále více


Pracujete ve výškách. Jaké musíte dodržovat pravidla a zákonné normy? více


Práce s motorovou pilou se řídí bezpečnostními předpisy. Proto každý, kdo pilu obsluhuje, by měl být s nimi obeznámen. Bezpečnostní školení provádí zaměstnavatel. To je také obsahem rekvalifikačních kurzů zaměřených na práci s motorovou pilou. více


Nikdy v minulosti nebyla stanovena četnost školení BOZP pro zaměstnance, ani vedoucí zaměstnance, čímž zcela pochopitelně nebyl obecně závazně stanoven poměr těchto školení. více


Znáte všechny právní předpisy týkající se problematiky bezpečnosti práce? Je jich dost a my jsme Vám je připravili v přehledném textu. více


Kategorizace prací vyjadřuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže zaměstnanců faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek. více


Předpis č. 267/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony více


Dlouhodobý a silný hluk je nejen nepříjemný, způsobuje bolesti hlavy, ale především může nanávratně poškodit sluch. Proto je nutné mít naměřené hodnoty přesné a podle toho pak používat potřebné ochranné pomůcky. více


BOZP pro školy

BOZP Info

I škol se týká důležité nařízení z oblasti zákona práce a to dodržování všech pravidel pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Je to nezbytně nutné hned z několika důvodů. Nejen pro žáky, ale i učitele. více


Dodržování bezpečnosti ve skladu patří k důležitým povinnostem všech pracovníků, aby nedošlo ke zranění nebo ke škodám na majetku. Při práci ve skladu se vychází z nařízení vlády, která upravují postup při práci. více


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci by měla být jedním z hlavních pilířů, na kterých práce stojí. Jenže vidina zisku některých manažerů kolikrát na dodržování BOZP zapomíná. Na to však dohlíží inspektorát práce. více


Stal se člen Vaší rodiny obětí nešťastné nehody při výkonu svého povolání? Za úmrtí člena rodiny můžete požadovat odškodnění a náhradu nákladů. Na co máte v této souvislosti nárok a kam se obrátit? Čtěte dále. více


Předpisy BOZP

BOZP Info

Předpisy BOZP, tedy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vycházejí ze zákona, jsou pro mnoho podnikatelů noční můrou. Jejich správné zavedení a dodržování navíc podléhá přísným kontrolám. více