Revize zdvihacího zařízení

Revize zdvihacího zařízení je velice důležitá pro správné fungování stroje, aniž by hrozilo riziko ohrožení bezpečnosti majetku, ale i lidských životů. Proto je nutné takové revize pravidelně provádět.

Jeřáby a jiná zdvihací zařízení jsou stroje, které musí bezpečně fungovat a sebemenší závada může mít fatální následky v souvislosti se ztrátou majetku, ale bohužel i zdraví lidských jedinců. Proto je nesmírně důležité, provádět pravidelné revize zdvihacího zařízení, které jsou nejen pro bezpečnost, ale také nařízené zákonem.

Co je zdvihací zařízení?

Obecně se rozlišují dva typy zdvihacího zařízení a to zdvihací zařízení přenášející břemena o hmotnosti do 5 000 kg a logicky druhá jsou zdvihací zařízení přenášející břemena těžší, než je 5 000 kg. Podle toho je pak nutné provádět bezpečnostní opatření a s tím související pravidelné revize zařízení. Speciální technické zařízení se zvýšenou mírou ohrožení na zdraví a bezpečnosti osob a majetku podléhají dozoru podle paragrafu 6b zákona č. 174/1968 Sb.

Kdo provádí revize zdvihacího zařízení

Jedná se o přímou funkci, tedy takovou, že revizi zdvihacího zařízení může výhradně provádět pouze a jen osoba, která má na to oprávnění a tou je revizní technik zdvihacího zařízení. Ten vydává certifikáty o způsobu užívání zdvihacího zařízení a do detailů kontroluje, zda je dané zařízení v pořádku a plně funguje. Zařízení se kontroluje nejen z pohledu vizuálního, zda má všechny předepsané díly, ale také v praxi, zda vše funguje tak, jak má a stroj tak nemá sebemenší chybu.

Kde se revize zdvihacího zařízení provádějí?

Pakliže se hovoří o zařízeních s motorickým pohonem, tedy zdvihací zařízení, které obvykle mají motorický pohon, pak se jedná o zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad pět tun, což jsou většinou kladkostroje a jiné. Dále jsou to klasické jeřáby, které unesou více, než je pět tun. Patří sem i regálové zakladače se svisle pohyblivými částmi pro posun a zasouvání, také pracovní plošiny pohyblivé, které mají výšku zdvihu nad tři metry. No a samozřejmě sem patří také stavební výtahy, nebo výtahy, kde jsou zdvihány jak osoby, tak břemena.

Kalibrace zdvihacího zařízení

Revize zdvihacího zařízení provádí soukromé firmy, jež mají potřebná oprávnění na vykonání této činnosti. Bohužel jsou mezi nimi i ti, jež práci revize provádí dost amatérským způsobem, což může mít skutečně fatální následky, pakliže se funkce celého zdvihacího zařízení neprovede důkladně a nezatíží každá část na maximum.

Co je tedy nutné při revizi zdvihacího zařízení použít?

To je sebevíc důležité právě pro další bezpečné fungování. Aby se tak revize zdvihacího zařízení provedla opravdu důkladně, je vhodné použít kalibrovaný etanol, s hmotností deset až dvacet tun a vybavený úchyty. Za takových podmínek je revize zdvihacího zařízení, navíc s použitím čtyř lan dokonalá a plnohodnotná.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23429 (bozpcentrum.cz#57)


Přidat komentář