Kontroly inspekce práce

Má vaše firma zaměstnance? Pak dbejte všech pracovně-právních. Inspekce práce může přijít kdykoli a rozsévat pokuty v řádu miliónů více


BOZP info o pokutách Inspektorátu práce za leden 2016 více


Ve více než dvou třetinách kontrol provedených v rámci hlavního úkolu „Dodržování bezpečnosti práce osobami samostatně výdělečně činnými a zaměstnavateli při práci v lese“ zjistili inspektoři Státního úřadu inspekce práce porušení požadavků stanovených právními předpisy z oblasti bezpečnosti práce. více


Činnosti vykonávané na staveništích patří k nejrizikovějším z hlediska možnosti vzniku závažného nebo smrtelného pracovního úrazu. Z výsledků kontrol vyplývá, že stav péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je na staveništích nadále neuspokojivý. více


Při kontrolní činnosti se inspektoři již méně setkávají s tím, že by zaměstnancům nebyly OOPP poskytovány, problémy jsou spíše ve vhodnosti výběru OOPP pro jednotlivé pracovní činnosti, jejich kvalita a používání. více


Kompetence orgánů inspekce práce

Kontroly inspekce práce

Na co konkrétně se zaměřují inspektoři práce? Jaké jsou jejich kompetence? více


Oblastní inspektorát práce je jednou z nejobávanějších státních institucí. Pokuty v řádu statisíců až miliónu, které jsou často využívány. více


Zastupování u kontroly

Kontroly inspekce práce

Zastupíme Vás u kontroly inspektorátu práce, hasičů nebo hygieny. Připravíme Vám provoz a veškerou dokumentaci. více


686 stížností na zaměstnavatele.

Kontroly inspekce práce

Inspekce práce rozdala pokuty za miliony (Podnikatel.cz). Inspekce práce měla v listopadu napilno. V jejím hledáčku skončily firmy, na které si stěžovali sami jejich zaměstnanci. více


Nevíte jestli Vás může navštívit inspekce práce? Koho může kontrolovat? Zásah kontrolovaných subjektů inspektorátem práce je velmi široký. více