Požární ochrana

Při požáru je nezbytné rychle opustit hořící objekt. K tomuto účelu slouží únikové cesty a východy, jak je ale rychle najít? Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií ČR - Krajské ředitelství JMK a Diecézní charitou Brno Vám poradí, jak poznat únikovou cestu a jaké má mít základní parametry pro bezpečné opuštění objektu. více


Ve Sbírce zákonů vyšel nový zákon o HZS č. 320/2015 Sb. s platností od 1.1.2016, který také aktualizuje Zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. více


Požární evakuační plán

Požární ochrana

Evakuační plán je nedílnou součástí vnitřních prostor firemních i veřejných nebo komerčních budov či areálů. Evakuační plán umožňuje organizovaný, rychlý a bezpečný únik z budovy nebo areálu budov v případě požáru nebo jiného nebezpečí. více


Metodické pokyny požární ochrany je třeba vypracovat na míru dané firmy, jejího zaměření, jednotlivých pracovišť i pracovní činnosti. Nejvhodnější je nechat si metodické pokyny PO vypracovat dodavatelsky. více


Požární ochrana na pracovišti musí probíhat podle zákona, který je však nutné aplikovat na zaměření firmy a její pracovní činnost. Požární ochranu na pracovišti je možné zajistit svépomocí, nebo dodavatelskou firmou. více


Požární ochrana je velmi složitá a je nutné ji provádět odpovědně. Přitom je nutné zákon o požární ochraně přizpůsobit na míru činnosti dané firmy. To by měla zajistit odborně způsobilá osoba. více


Kdo provádí kontrolu požární ochrany? Jaké jsou podmínky pro splnění požadavků na požární ochranu? Jak často se opakují kontroly? Zjistěte informace ke kontrole požární ochrany. více


Jsou ve Vaší firmě dodržovány předpisy vztahující se k požární ochraně? Aby bylo v tomto ohledu jasno, je třeba pravidelně provádět preventivní požární prohlídky, na jejichž základě budete vědět, jak si na úseku požární ochrany vedete. více


Technik požární ochrany

Požární ochrana

Technik požární ochrany je funkce, kterou může dle zákona vykonávat pouze osoba s osvědčením o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem vnitra. Stejné ministerstvo může rozhodnout také o odejmutí osvědčení. více


Požární hlásič a detektor

Požární ochrana

Detektory a hlásiče požáru často známe z různých filmů. Pokud ale bydlíte v novostavbě, pravděpodobně jej máte doma také, neboť povinnost požárních detektorů se týká staveb kolaudovaných po roce 2008 včetně. více


Zavedení správné a tudíž i účinné požární ochrany je důležité ve všech objektech a u všech činností. Není tedy důležité jen v pracovních činnostech. I když zde požární ochrana úzce souvisí s předpisy BOZP. více