Co to jsou bezpečnostní tabulky?

Bezpečnostní tabulky jsou nedílnou součástí našeho života. Setkáváme se s nimi na každém kroku. V práci, ve škole, v dopravě, na úřadech, ve zdravotnických zařízeních a na mnohých dalších místech. Vyznáte se v nich?

Bezpečnostní tabulky nás provází na každém kroku. Jejich úkolem je informovat o nebezpečí, která na nás číhají. Záběr míst označených bezpečnostními tabulkami je tak široký, že snad ani není možné vyjmenovat všechna místa, kde se bezpečnostní tabulky vyskytují.

Co to jsou bezpečnostní tabulky?

Jde o informativní a varovná označení, která upozorňují na nebezpečné situace, nebo na číhající nebezpečí. Varují před nevhodným chováním, které by mohlo způsobit zdravotní újmu, nebo by mohlo dát vzniknout nebezpečné situaci. Bezpečnostní tabulky se musí používat pouze k informacím a pokynům souvisejícím s bezpečností a ochranou zdraví.

Z čeho jsou bezpečnostní tabulky?

Většinou jde o tabulky vyrobené z plastu, nebo o nálepky, které mají odolnou povrchovou úpravu. Jejich odolnost musí být tím větší, čím nebezpečnější a agresivnější je prostředí, do kterého budou umístěny.

Kde se umísťují bezpečnostní tabulky?

Každého hned napadne na nebezpečná místa. To je samozřejmě pravda. Ovšem stejně důležité jsou i vlastnosti místa, kde je tabulka umístěna. To znamená, že bezpečnostní tabulky musí být umístěny na takové místo, které je dobře viditelné a umožňuje uvidět bezpečnostní tabulku na první pohled. O správném umístění bezpečnostních tabulek informují jednotlivé právní předpisy.

Bezpečnostní tabulky a BOZP

Bezpečnostní tabulky jsou neoddělitelně spjaty s BOZP. Jejich správný výběr i umístění je velmi důležitý a samozřejmě je také kontrolován státní inspekční kontrolou. Ta, v případě zjištěných nedostatků neváhá udělit pokuty a sankce. Ten, kdo si není jist správným výběrem a správností umístění bezpečnostních tabulek, si může objednat audit bezpečnostních tabulek. Ten provádí specializovaní odborníci zabývající se problematikou BOZP. Na základě auditu doporučí výběr tabulek, jejich rozmístění a často i vhodného dodavatele, jehož bezpečnostní tabulky jsou trvanlivé. Ne každý výrobce má bezpečnostní tabulky na dostatečné úrovni. Problémem často bývá jejich odolnost proti zvýšené zátěži.

Bezpečnostní tabulky v problémovém prostředí

Výběr bezpečnostních tabulek ovlivňuje i to, do jakého prostředí budou použity. Pamatovat je nutné i na dobrou viditelnost ve tmě, v šeru, špatném osvětlení, nebo tam, kde je pára. Zde se pak používají bezpečnostní tabulky opatřené látkami, které jsou dobře viditelné za snížené viditelnosti.

Barvy a tvary bezpečnostních značek

Bezpečnostní tabulky informují již svým tvarem a použitými barvami. Žlutočerný trojúhelník znamená výstrahu a nebezpečí. Červený čtverec v kombinaci s bílou patří k bezpečnostním tabulkám požární ochrany. Červenobílé mezikruží znamená zákaz. Modrobílý kruh pak příkaz. Zelenobílé obdélníky a čtverce informují.

Velikost bezpečnostních tabulek

Bezpečnostní tabulky musí být v takové velikosti, aby je bylo možné bez problému přečíst. K určení správné velikosti se používá speciální vzorec, který doporučuje norma ČSN ISO 3864-1.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23401 (bozpcentrum.cz#7)


Přidat komentář