Přehledně zpracovaná dokumentace BOZP může ušetřit i statisíce

Dokumentace BOZP není jen zákonná povinnost, ale především samoúčelná

O dokumentaci BOZP a PO často uvažujeme jen jako o zákonné nutnosti, která je předepsaná, a která musí být dobře vedená hlavně v případě, že se u vás objeví inspekce bezpečnosti práce. Tato dokumentace však neslouží jenom jako několik papírů pro úřady či jako samoúčelná povinnost.

Pokud totiž s kvalitně provedenou dokumentací umíte pracovat, ušetříte nejen na případných pokutách, ale také na úrazech, poškození strojů a dalších nepříjemných situacích.

Kvalitně provedená dokumentace BOZP a PO je navíc jedním ze základních dokumentů, které potřebujete na celkový audit efektivity a hygieny práce a odstraňování rizik BOZP.

Hodilo by se téměř říci „dobrá dokumentace nad zlato“. Jaké jsou tedy výhody řádně a podrobně zpracované dokumentace?

Prevence sankcí SUIP

Jak už jsme naznačili v úvodu, sankce od Státního úřadu inspekce práce mohou jít až do milionu korun. Jelikož výroční zpráva SUIP za rok 2014 nebyla v době sepsání tohoto článku k dispozici, můžeme se orientovat podle čísel z roku 2013, ze kterých je patrné, že SUIP daného roku udělil pokuty v celkové výši kolem 20 000 000 Kč. Největší část z těchto sankcí se týkala oboru stavebnictví, dlouhodobě nejrizikovějšího odvětví z hlediska BOZP.

Ze zpráv SUIP bohužel není možné přesně vyčíst, kolik pokut bylo uděleno čistě za chyby v dokumentaci, nicméně dobře víme, že v případě závažných chyb v dokumentaci či její úplné absenci může jít pokuta u rizikových pracovišť až do jednoho miliónu korun.

Nezapomínejme, že dokumentací BOZP se rozumí také záznamy o povinném školení zaměstnanců, používání osobních ochranných pracovních pomůcek a další povinné náležitosti.

Jasné shrnutí rizik BOZP

Řízení a eliminace rizik BOZP je dlouhodobý proces, který téměř nikdy nekončí, nicméně díky kvalitně zpracované dokumentaci můžete učinit první krok na cestě ke kontrole jevů, které mohou ohrozit vaše zaměstnance na zdraví i životě. Již během auditu BOZP dokážete značné množství rizik pojmenovat a zároveň učinit první opatření k jejich nápravě.

Z dobré dokumentace BOZP navíc bez problému vyčtete jasné priority, kterým je třeba se věnovat.

Zdroj: b o z p .c z

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id34340


Přidat komentář