Alkohol na pracovišti

Pití a užívání alkoholu na pracovišti zakazuje zákon. Přesto se tento jev stále vyskytuje. Jaké možnosti má zaměstnavatel, pokud jeho zaměstnanec přijde do práce v podroušeném stavu, nebo dokonce alkohol pije na pracovišti?

To, že alkohol na pracovišti nemá co dělat, ví každý zaměstnanec. Každý zaměstnanec byl totiž s tímto seznámen již na vstupním školení. Navíc, každý člověk ví, že alkohol rozhodně nepatří do práce, ale úplně jinam. Stejné to je i v případě, kdy zaměstnanec přijde do práce opilý, nebo když je z předchozího pití alkoholu ještě pod jeho vlivem. I toto může, zvláště v nebezpečných provozech, ovlivnit jeho výkon a bohužel také ohrozit nejen jeho zdraví a život, ale i jeho spolupracovníků. Stejně tak práce pod vlivem alkoholu může ohrožovat zařízení firmy i objekt samotný.

Alkohol na pracovišti

Zákoník práce jasně říká, že zaměstnanec nesmí v žádném případě užívat alkoholické nápoje na pracovištích svého zaměstnavatele a ani v pracovní době mimo tato pracoviště, a také nesmí pod vlivem alkoholu na pracoviště vstupovat. Pokud toto nařízení neuposlechne, pak je jeho čin hodnocen jako porušení pracovní kázně a jeho zaměstnavatel má právo toto řešit.

Alkohol na pracovišti a vnitřní předpisy

Zaměstnavatel, by měl pamatovat nejen na zákon o zákazu užívání alkoholu na pracovišti, ale i na vnitřní předpisy firmy, nebo například na kolektivní smlouvu, kde bude alkohol na pracovišti definován jako porušení pracovní kázně a zároveň zde bude uveden i případný postih. Mimoto by zde měly být uvedeny i osoby, které jsou oprávněny provádět dechovou zkoušku na alkohol. Tímto zaměstnavatel předejde zbytečným sporům. Poněvadž u problémů s alkoholem ke sporům dochází téměř vždy.

Alkohol na pracovišti a dechová zkouška

Problémem u dechové zkoušky zaměstnance na alkohol může být právě to, že není ve vnitřních předpisech firmy uvedena oprávněná osoba, která tuto zkoušku může provádět.

V případě, že je patrné, že zaměstnanec je pod vlivem alkoholu a odmítne dechovou zkoušku, tak může jít o porušení pracovní kázně. Ale jen tehdy, když ve vnitřních předpisech firmy, je uvedena oprávněná osoba, která tuto zkoušku může provádět.

Není-li tomu tak, a zaměstnanec zkoušku odmítne, pak není jak prokázat, že byl opilý a tudíž ani není v podstatě možné dát mu výpověď z důvodu hrubého porušení kázně. Pokud je uveden oprávněný zaměstnanec, který má provádět dechovou zkoušku na alkohol, pak ji může provádět nejen u zaměstnanců, kteří jsou podezřelí z požití alkoholu, ale i namátkově, bez jakékoli příčiny. Přitom zaměstnanec nemůže v tomto případě dechovou zkoušku odmítnout. Porušil by tím totiž pracovní kázeň.

Alkohol na pracovišti a krevní zkouška

Co se týče krevní zkoušky, tak tu smí provádět výhradně lékařská zařízení k tomu určená. Zde platí jedno. Krevní zkoušku na alkohol v případě pozitivního výsledku hradí zaměstnanec a v případě negativního zaměstnavatel.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23402 (bozpcentrum.cz#11)


Diskuze a zkušenosti

Luboš Kozel | 20.04.2016 12:14
Dobrý den.Přečetl jsem si Váš příspěvek ohledně dechové zkoušky na alkohol zaměstnavatelem.Nevím kam se obrátit a kdo by mne poradil.Pracuji jako řidič a parkuji na firmě,která dává mé firmě práci.Byl jsem vyzván ostrahou firmy,kde parkuji abych se podrobil dechové zkoušce.Dechovou zkoušku jsem odmítl s tím,že náustek není zataven a mohl ho již někdo používat.Náustek byl pouze vložen do pytlíčku s páskem,který lze rozdělat a opět zadělat.Ostraze,která mne vyzvala k dechové zkoušce jsem řekl,že není náustek dostatečně zadělán,tudíš pokud nedostanu nový náustek,tak,že souhlasím s odběrem krve.Otsraha mne vpustila do firmy a ani semnou nesepsala žádný protokol,kde bych se mohl vyjádřit..Za cca dvě hodiny mne kontaktoval můj zaměstnavatel,že prý přišel protokol na email z firmy,kde se vše odehrálo a bude zato,že jsem se nepodrobil dech.zkoušce strženo 20euro.Já jsem vše řekl jak se to odehrálo ale nikdo nedokáže říci,zda jsem postupoval správně.Prosím kam bych se mohl obrátit a zda musí být náustek hygienicky zabalen.Předem děkuji za odpověď.S pozdravem L.Kozel kozellubos@seznam.cz


Přidat komentář