Co to je BOZP?

BOZP je zkratka, znamenající bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pod kterou se skrývají pravidla a nařízení, která mají zajistit, aby se při různých činnostech nikomu nic zlého nestalo. Dodržování BOZP je povinné.

BOZP, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, je mimo jiné vědní obor, zabývající se zajišťováním bezpečných podmínek při práci a také jejich dodržováním. Týká se tedy zaměstnavatelů i zaměstnanců. Ti všichni jsou povinni zákony, nařízení a opatření plynoucí z BOZP dodržovat. A jejich dodržování je také kontrolováno státními kontrolními úřady, které zjištěné nedostatky citelně pokutují.

Co to je BOZP?

Přesná definice BOZP v podstatě neexistuje. To proto, že rozsah zahrnující BOZP je velmi široký. Tvoří ho celá řada problematik, souvisejících s různými pracovními činnostmi. Každá z těchto činnosti má jiná pravidla BOZP. Stejné je jen jedno. A to povinnost dodržování daných zásad BOZP, souvisejících s určitou pracovní činností, která platí pro zaměstnavatele i zaměstnance.

Kdo musí BOZP dodržovat?

BOZP, tedy bezpečnost a ochranu zdraví při práci, musí dodržovat zaměstnavatel i zaměstnanec. Každý z nich má však trochu odlišnou odpovědnost. Důležité je, že BOZP musí dodržovat i ti, kdož pracují, či podnikají sami za sebe, a nemají žádné zaměstnance. Jde tedy i o OSVČ, různé živnostníky, ale třeba i lékaře, nebo účetní, kteří pracují z domova. I zde je třeba splňovat pravidla BOZP.

Jaké jsou předpisy BOZP?

Předpisy BOZP definuje celá řada zákonů, pravidel a novelizací. Definuje je § 349 odst. 1 zákoníku práce. Jde asi o osmdesát právních předpisů, stovky právních norem a další stovky předpisů, které tyto normy upřesňují. Navíc je třeba neustále sledovat i novelizace. Ty vycházejí téměř každoročně.

Co BOZP řeší?

BOZP, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, řeší základní pravidla zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při pracovní činnosti. Ale nejen to. Záběr BOZP je velmi široký. Základem je, již před zahájením pracovní činnosti vypracovat plán BOZP a jeho zajištění. Hned následně je pak nezbytné proškolení majitele firmy, vedoucích pracovníků a pak zaměstnanců. Zapomenout nelze ani na samotné místo výkonu pracovní činnosti. To musí mít zajištěno všechny bezpečnostní prvky, které zajistí předcházení pracovním úrazům a rizikům při výkonu pracovní činnosti.

Co je součástí BOZP?

BOZP zahrnuje i péči o pracovní prostředí a zařízení, na kterých se pracuje. Je nutné provádět pravidelné revizní kontroly a dokládat je revizními zprávami. Při kontrole dodržování BOZP státními orgány musí být revizní kontroly evidovány a předloženy. S nimi i opatření, která z výsledku kontrol plynou.

Dokumentace BOZP

Vše, co se BOZP týká, je nutné vést v dokumentaci. Ta musí být založena se vznikem firmy a končí s jejím ukončením činnosti. V dokumentaci musí být zaneseno vše o zajištění BOZP dané firmy, odpovědné osoby, kontroly, revize, školení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23400 (bozpcentrum.cz#1)


Přidat komentář