Získejte přehled o činnosti zaměstnanců a zvyšte efektivitu firmy

Mají všichni vaši zaměstnanci za sebou povinná pravidelná školení a jsou řádně poučeni pro své pracovní úkoly?

Získáte přehled o činnosti zaměstnanců a jejich vzdělávání

Pokud máte pár zaměstnanců, většinou nebývá problém si takové věci pamatovat, nicméně u komplexnějších provozů stačí 10 a více pracovníků, aby nastal zmatek, kdo je vlastně na co proškolen.

Jakmile jsou však všechny instruktáže řádně zaznamenávány do dokumentace BOZP není důvod k jakýmkoliv nejasnostem. Podle takového přehledu školení můžete naplánovat i další vzdělávání zaměstnanců nebo s dostatečným předstihem připravit harmonogram případného přeškolení.

Zvýšení efektivity firmy

Tento bod se nejlépe projeví u společností, které se orientují na jakoukoliv výrobu.

Zvýšení efektivity je komplexní strategie, při jejímž plánování není vhodné cokoliv opomenout, zejména ne bezpečnost práce a ochranu zdraví zaměstnanců. 

Dobrá znalost pracovních postupů a rizik BOZP umožní správně určit místa, na kterých je třeba zapracovat, ať už jde o komunikaci, dovednosti zaměstnanců, pracovní nástroje či organizaci případných směn a harmonogramu pracovních činností vůbec.

Dobrá dokumentace BOZP je tak výborným odrazovým můstkem ke složitému úkolu zlepšování efektivity provozu.

Celková výše úspor může jít i do desítek milionů Kč

Pokud si všechny tyto oblasti sečteme pod sebe, vychází nám, že v ideálním případě můžeme na celkových úsporách získat i několik desítek milionů korun ročně (samozřejmě hlavně v případě velkých výrobních závodů),pokud se podaří optimalizovat celý proces fungování firmy v souladu s pravidly BOZP a za použití opatření, které s BOZP minimálně souvisejí, pokud z ní přímo nevyplývají.

Jaké jsou možnosti?

Ty tam jsou doby, kdy bylo nutné vést celou dokumentaci bezpečnosti práce ručně a pracně ji pravidelně doplňovat a následně vždy dodat na všechny pobočky nebo výrobní závody firmy.

Díky tomu se dnes běžně setkáte s možností vedení celé dokumentace BOZP nejen v tištěné, ale i elektronické formě, u které si můžete být jisti, že bude vždy aktuální. Nemusíte dokonce ani investovat prostředky do interních specialistů na BOZP, kteří se budou o příslušnou administrativu starat.

Vše se dá vyřešit poptávkou u externí společnosti na bezpečnost práce, která nejenom zajistí kvalitně připravenou dokumentaci BOZP, školení zaměstnanců nebo třeba dokumentaci požární ochrany, ale navíc za vás sleduje veškeré změny v legislativě.

Vy tak máte jistotu, že nikdy žádnou z povinných částí nezanedbáte.

Zdroj: www.businessinfo.cz/cs

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id34344


Přidat komentář