Bezpečnost práce v autoservisech a pneuservisech

Bezpečnost práce dost lidí podceňuje, jenže nedodržováním předpisů vznikne velice snadno bohužel nepříjemný úraz či závažná škoda na majetku. I z toho důvodu by měl každý sám za sebe pravidla dodržovat.

Pracovat nejen dobře a kvalitně, ale také bezpečně je nutné pro všechny profese a obzvlášť pro ty, které mají co dočinění s těžkými stroji a technikou. Takovým jsou i pracovníci v autoservisu a pneuservisu. Přísné dodržení všech postupů a zejména bezpečnosti práce zajistí, že nedojde k neštěstí a újmě na zdraví i majetku.

Bezpečnost práce

Aby práce šla dobře, ale také bylo odstraněno případné riziko vzniku škody na zdraví i majetku, je potřeba dodržovat přesné postupy při práci nejen s těžkou technikou, ale i tak obecně. Nikdo nemá zájem, aby se nějaký úraz stal, zvláště ne majitel firmy, který tak přijde nejen o práci, ale i na čas zaměstnance. Takže se musí dodržovat postupy schválené a zamezující vznik právě takových nepříjemných událostí, jako je právě úraz či poničení majetku.

Bezpečnost práce v autoservisech a pneuservisech

Ať se hovoří o autoservisech nebo pneuservisech, v podstatě je to totožné, protože obě pracoviště pracují téměř s totožnými stroji, materiálem, nářadím a dalším podstatným. Na těchto místech je bezpečnost práce stejně důležitá, jako jinde, ne-li více, protože přece jde jen o těžké stroje, velká břemena a další, kde riziko vzniku úrazu je dost velké.

Předcházení vzniku zranění

Hlavním úkolem dodržování bezpečnosti práce je zabránění vzniku škody na zdraví, tedy zranění, které může mít dokonce i trvalý charakter a také může jít dokonce o smrt. Bohužel i takové riziko číhá všude tam, kde se pracuje a riziko je o to vyšší, pokud se jedná právě o práci s těžkými břemeny a stroji, jako je to v případě autoservisů a pneuservisů. Předcházením vzniku takových nepříjemností lze snad jedině dodržování všech předepsaných bezpečnostních postupů.

Jak ochránit sebe, zaměstnance, ale i stroje?

Vše se sebou souvisí. Základem takové bezpečnosti práce v autoservisech a pneuservisech je především používání všech předepsaných ochranných pomůcek, ale také ochranných krytů strojů a těžkých zařízení. Je to zejména proto, že ochranným krytem se zabrání vzniku zničení části stroje nebo celého, které může mít za následek další ničení a třeba i zhroucení, které bude mít fatální následky, a škody půjdou do ohromných částek.

Pracovní jáma autoservisu

V takovém tom klasickém autoservisu bývají tak zvané pracovní jámy, ve kterých automechanik pracuje a opravuje tak podvozek vozu. Umožňuje to často větší pohodlí a vůz tak stojí na pevné zemi, než když se musí zvedákem zdvihat. Jenže právě u takových pracovních jam vznikají úrazy, pokud se nedodrží správné postupy, jako že při najíždění vozidla by nikdo v jámě neměl být.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23408 (bozpcentrum.cz#41)


Přidat komentář