Ochranné pracovní pomůcky a oděvy

Ochrannými pracovní oděvy a dalšími pomůckami je zaměstnanec vybaven ihned při nástupu do zaměstnání. Dnes si povíme, co vše lze zařadit mezi pracovní oděvy a pomůcky. Jaké vybavení máte v zaměstnání Vy?

Každý zaměstnavatel je povinen dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce poskytnout svým zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky, které je chrání před riziky, musí ochránit jejich zdraví, nesmí bránit výkonu práce a také musí splňovat požadavky dle právních předpisů. Jaké prostředky se tohoto znění zákona týkají?

  • pracovní oděvy, obuv, rukavice a pokrývky hlavy,
  • respirátory, masky, polomasky, brýle
  • mycí, čistící, dezinfekční prostředky
  • ochranné nápoje, případně vitamíny...

Pracovní oděvy a pomůcky

Samozřejmě každá profese má jiný pracovní oděv. Například dělníci na stavbách potřebují nejen** kvalitní obuv** a dobře světelně označené pracovní oblečení, ale v zimních měsících také oblečení teplé, zaručující teplotní stabilitu, mnohdy je pro jejich práci nevyhnutelné použití ochranných brýlí, rukavic a bezpečnostních pásů a opasků například pro práci ve výškách, stejně jako hasiči...

Neméně důležité jsou také** pokrývky hlavy**, které chrání před úrazy. Ochranné přilby jsou přizpůsobeny pro ochranu lebeční části – ta chrání před nárazy nebo průrazem nebo kšilt, který částečně chrání čelo a obličej ale speciální přilby jsou uzpůsobeny také pro práci s elektrikou, vysokými teplotami nebo záření.

Vybavení pro hasiče

Hasiči musí mít speciální oděvy a další vybavení. Například** hasičská helma** chrání nejen hlavu, ale také přímé zasažení obličeje ohněm. Musí odolat vysokým i teplotám a teplotám v bodech mrazu i mechanickému poškození. Dokonce chrání hasiče proti chemikáliím a musí mít také elektroizolační vlastnosti.** Helmy** bývají složeny ze skořepiny, náhlavního systému, podbradníku, nátylníku a obličejové masky. Obleky pro zásahy hasičů musí splňovat nejpřísnější předpisy a kritéria jako tepelnou a nechanickou odolnost, nepromokavost, také musí být schopny odvádět vnitřní vlhko, materiál musí být poddajný a antistatický, opatřen reflexními prvky, důležité jsou také kapsy a zapínání obleku. Nejinak je tomu u rukavic, obuvi, dýchací masky...

Vybavení pro rybáře

Rybáři mají zase potřebu ochranných pracovních oděvů nepropouštějících vodu, proto jsou vybaveni gumovou vrstvou, mohou to být například bavlněné rukavice máčené v PVC, které jsou vybaveny návlekem až na paži, dají se použít také pro práci s kyselinami nebo louhem, podobné rukavice používají také například včelaři. Klobouky, čepice, kšiltovky, pláště, holinky i kalhoty a bundy, vše musí být pro pracovníky v „mokrém řemesle“ přizpůsobeno prostředí.

Vybavení pro svářeče, brusiče a dělníky

Dělníci při svařování potřebují zase ochranné kukly nebo svářečské brýle pro zabránění poškození zraku. Ochranné brýle nebo štíty jsou však nezbytné také pro práce jako sekání trávy, řezání dřeva, vrtání, broušení, při optickém záření, proti roztaveným kovům nebo kapkám kapalin, prachovým částicím plynům atd.

Obuv pro policejní složky

Policie potřebuje také svůj stejnokroj a je nutno policisty vybavit velmi dobrou obuví, jinou obuv vyžaduje zařazení pro zásahovou jednotku, jinou pro práci v kanceláři nebo v období léto či zima. Pro každé služební zařazení je třeba zvláštní obuv – polobotky, sandále, pevné kotníkové nebo poloholeňové boty či vojenské Kanady.

Servírky, číšníci, zdravotníci

U obuvi ještě zůstaneme také u další** profese**. Pracovníci, kteří jsou celý den na nahou a navíc v nich mají nespočet nachozených kilometrů, jsou z řad číšníků, servírek, prodavaček, kuchařů, ale neméně také trpí nohy zdravotních sestřiček, kde se hodí obuv zdravotní, která chrání klenbu nohy, pohodlné polobotky nebo pracovní sandále. Obuv je důležitá pro další profese jako práce v lesnictví, na železnici v továrně nebo na traktoru.

Pro pracovníky v hlučných provozech

Ochrana sluchu je také velice důležité v oborech s vysokou hlučností. Dělníci, pracující například s bouracím kladivem nebo v provozech, kde je hluk, by měli mít buď chrániče sluchu nebo ucpávky do uší apod. Tyto pomůcky slouží jako opatření ke snížení hlučnosti a zabraňují trvalému postižení sluchu. Hluk je zdraví škodlivý již při hodnotách vyšších než-li 85 dB.

Prašnost - proti dýchacím potížím

Další ochrannou pomůckou bývají respirační náhubky, masky nebo filtry. V prostředí s vysokou prašností, aerosoly plynem nebo výpary či dýmem tak zabezpečí člověka proti vdechování těchto škodlivin.

Zabezpečovací a signální pomůcky

Mezi ochranu zdraví při práci by se daly zařadit také například výstražné kužely, které se používají při práci na silnicích, zabezpečovací řetězy a stojany, podkoleníky při práci v kleče, výstražné pásky, upínací pásy nebo postroje. Většina pracovních pomůcek musí mít také certifikaci a musí splňovat normy a předepsaná nařízení.

Zakázkové objednávky

Mnohé firmy si nechávají šít pracovní oděvy také na zakázku, v takových případech je potom součástí oděvů také logo firmy nebo další specifické značení. Jindy je možno nakoupit pracovní oděvy bez označení a dodatečně je na ně umístit.

Ochranné nápoje

Podle doporučení Ministerstva zdravotnictví, by se měl dodržovat nejen na pracovišti pitný režim. Při tělesné námaze, při horkém počasí je riziko vyšších ztrát tekutin i minerálů. Fyzická i duševní námaha způsobuje rychleji únavu a pokles výkonnosti, nehledě k možnosti zhoršování koncentrace nebo chybných úkonů nebo pracovního úrazu. Proto se mají podávat ochranné nápoje které splňují požadavky BOZP, obohacené o vitamíny a minerály, které pomáhají organismu zvyšovat v jarních nebo letních měsících odolnost proti onemocnění a zabezpečují pitný režim. Jako ochranný nápoj nemůže být však poskytnuta i čistá pitná voda.

Čistící a mycí prostředky

Pro zajištění čistoty pracovních provozů a výroben, prodejen nebo dalších prostor doplňují firmy své zásoby nejrůznějšími čistícími a mycími prostředky. Důležitá je čistota nejen v potravinářském průmyslu, ale na všech pracovištích. Perfektní čistoty tak lze docílit chemickými i mechanickými prostředky, nejrůznějšími čistícími hadry, utěrkami, papírovými rolemi, ručníky, prášky, mýdlem, dezinfekčními prostředky, pastami a písky.

Kromě vybavení pracovišť ze zákona, se mnoho zaměstnavatelů samozřejmě snaží také zaměstnaneckými benefity získat a udržet své zaměstnance nebo je tak motivovat k pracovní kázni či vyšším pracovním výkonům. Různými vitamínovými preparáty, ochrannými krémy na ruce, kosmetikou, stravenkami, atd. Podělte se v diskusi o Vaše zkušenosti s vybavením pro práci u Vašeho zaměstnavatele.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id3405 (1299)


Přidat komentář