Vstupní lékařská prohlídka pro zaměstnance

Vstupní lékařská prohlídka pro zaměstnance je samozřejmou součástí nástupu do nového zaměstnání. Její provádění upřesňuje zákon a jeho nově upravená vyhláška, která loni vstoupila v platnost.

Vše, co se týká vstupní lékařské prohlídky pro zaměstnance, udává nová vyhláška č. 79/2013 Sb. o pracovně lékařských službách, která vstoupila v platnost 3. dubna 2013. Tato nová právní úprava zmírňuje administrativní zátěž podnikatelů a zjednodušuje přijetí zaměstnanců na výpomoc.

Kdo musí na vstupní lékařskou prohlídku?

Vstupní lékařská prohlídka je povinná pro zaměstnance, kteří budou uzavírat pracovní smlouvu. Je nutné ji absolvovat ještě před jejím uzavřením. U dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti, je vstupní prohlídka zaměstnance nutná v případě, že jde o pracovní zařazení k práci, která patří podle zákona o ochraně veřejného zdraví mezi rizikové práce, anebo je součástí této práce činnost, pro kterou jsou stanoveny zvláštní předpisy o zdravotní způsobilosti zaměstnance. Součástí nové vyhlášky je i možnost, která zajišťuje zaměstnavateli právo vyžadovat po zaměstnanci vstupní prohlídku v případě, že má podezření o tom, že ucházející se zaměstnanec není zdravotně způsobilý.

Kdo provádí vstupní lékařskou prohlídku zaměstnanců?

Zákon sice říká, že za určitých podmínek je možné absolvovat vstupní prohlídku u svého obvodního lékaře, ale není to tak jednoduché. Možné to je jen v případě, že nejde o rizikovou práci, že zaměstnavatel nemá svého sjednaného lékaře a že obvodní lékař je poskytovatelem pracovně lékařských služeb. Jinak je nutné absolvovat vstupní lékařskou prohlídku u smluvního lékaře zaměstnavatele.

Co potřebuji na vstupní lékařskou prohlídku?

Na vstupní prohlídku je potřeba nechat si vytavit u svého obvodního lékaře výpis ze zdravotní dokumentace. Dále pak je nutné donést formulář zdravotního posudku, který budoucímu zaměstnanci vypíše a vydá budoucí zaměstnavatel. Formulář musí mít vyplněny veškeré údaje o zaměstnanci i zaměstnavateli a to včetně razítka zaměstnavatele.

Jak probíhá vstupní lékařská prohlídka?

Lékař projde přinesený výpis lékařské dokumentace, provede základní vyšetření a v případě, že je to nutné tak i vyšetření další. Výsledek vyšetření zapíše do formuláře zdravotního posudku a proti podpisu ho předá budoucímu zaměstnanci. Výsledek by bylo možné zaslat i poštou. Ale v případě vstupních prohlídek jde většinou o rychlé vyřízení a tudíž osobní předání je nejrychlejší cestou.

Kdo hradí vstupní lékařskou prohlídku?

Úhradu za vstupní lékařskou prohlídku upravuje § 59 odst. 2 zákona o specifických zdravotních službách. Zde se píše, že vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Pokud zaměstnavatel s touto osobou uzavře pracovně právní vztah, pak hradí vstupní lékařskou prohlídku on. Existuje zde také možnost dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Kdy na vstupní lékařskou prohlídku pro zaměstnance

Vstupní lékařská prohlídka pro zaměstnance se neprovádí jen před vstupem do nového zaměstnání, ale i tehdy, kdy zaměstnanec přechází na jinou práci. Výhodou této druhé možnosti je, že úhradu za tuto prohlídku platí většinou vždy zaměstnavatel.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23412 (bozpcentrum.cz#5)


Diskuze a zkušenosti

Tomáš | 28.03.2017 12:37
Chtěl jsem se zeptat na situaci ohledně úhrady za vstupní prohlídku.Jedná se i o práci v noci. §59 říká, že prohlídku platí uchazeč a až po nástupu do zaměstnání ji proplatí zaměstnavatel. Toto ale neplatí, pokud jiný právní předpis stanoví jinak. protože se jedná o práci v noci, §94 stanoví jinak. A tady už si nejsem jistý, protože v §94 se mluví o zaměstnanci, ne o uchazeči. Ale v §59 se říká: "Jde-li o osobu ucházející se o zaměstnání, postupuje se při posuzování její zdravotní způsobilosti k práci obdobně jako při posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců v rámci pracovnělékařských služeb" Takže bych se chtěl zeptat, kdo má uhradit vstupní prohlídku, když se jedna o práci v noci. Uchazeč nebo zamestnavatel. A prosím pripojit i konkétní paragrafy, které to určují. Děkuji

Jana | 05.08.2017 10:09
Mám dostat novou pracovní smlouvu k 1.9., mohu už jít během srpna kdykoli na vstupní prohlídku, nebo je nějaká určená doba její platnosti před nástupem do práce? Děkuji.

Redakce | 06.08.2017 20:23
(5) Lékařský posudek lze uplatnit pro účely, pro které byl vydán, do 90 dnů ode dne jeho vydání, není-li v něm nebo jiném právním předpise stanovena kratší lhůta. Jestliže správní úřad, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb, napadený lékařský posudek podle § 47 odst. 2 písm. a) potvrdí, může tento posudek k tomu oprávněná osoba použít pro účely, pro které byl vydán, do 10 pracovních dnů ode dne prokazatelného doručení potvrzeného posudku. Zákon č. 373/2011 Sb.

Debora | 22.08.2017 16:07
Dobrý den,jsem zaměstnána na HPP 6měsíců,a dodnes jsem nebyla objednána mou nadřízenou ke vstupní prohlídce,kterou mi neustále slibuje.Jak lze postupovat dále,a jestli mohu ukončit pracovní smlouvu z tohoto důvodu okamžitě,Pracuji na 6h.denně.Děkuji za odpověd.

Jarka | 28.08.2017 09:28
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda na vstupní prohlídce zjistí těhotenstvi? Mám k doktorovi přinést moč. Děkuji za odpověď.

Zuzana | 11.09.2017 12:51
Dobrý den, absolvovala jsem vstupní prohlídku pro zaměstnavatele. Uhradila poplatek 600 Kč. Doklad mi byl vypsán na moje jméno. Proplatí mi zaměstnavatel úhradu nebo musím mít doklad vypsaný přímo na adresu zaměstnavatele? Děkuji za odpověď.

Redakce | 13.09.2017 10:21
Dobrý den, pokud jste vstupní prohlídku absolvovala u svého praktického lékaře tak je nauvážení zaměstnavatele, zda Vám prohlídku proplatí. Zákon mu tuto povinnost neudává.

Josef | 20.10.2017 19:32
Dobrý den.mám dohodu o provedené práci,zaměstnavatel chce po roce lékařskou prohlídku.Musím na ní jít? Předem Děkuji za odpověď.

smallshady | 29.11.2017 09:27
Dobrý den. Ve větě: >>Výhodou této druhé možnosti je, že úhradu za tuto prohlídku platí většinou vždy zaměstnavatel.<< slovní spojení "většinou vždy" nedává smysl.

Pepa | 11.01.2018 16:31
Dobrý den, je nutné mít výpis z karty ke vstupní prohlídce nebo mohu mít zdravotní kartu od svého obvodního lékaře ? Ten ji bez problému zapůjčí nemá s tím žádnou potíž.

Redakce | 14.01.2018 20:08
Dobrý den, nejlepší bude když se zeptáte smluvního lékaře, který má provádět vstupní/preventivní prohlídku.

jiri | 16.01.2018 16:31
kdo hradi vstupni orohlidku v pripade ze mi lekar nedoporuci misto vykonavat ,tudis nemohu nastoupúit a neuzavru se zamestnavatelem zadnou smlouvu

jiri | 16.01.2018 16:32
kdo hradi vstupni orohlidku v pripade ze mi lekar nedoporuci misto vykonavat ,tudis nemohu nastoupúit a neuzavru se zamestnavatelem zadnou smlouvu

Redakce | 16.01.2018 17:47
V tomto případě si zaměstnanec hradí lékařskou prohlídku sám. Zaměstnanc by měl znát svůj zdravotní stav, a měl by předpokládat, že některé práce jsou pro něj vyloučené.

draha | 20.03.2018 10:22
uchazeč o zaměstnání absolvoval vstupní prohlídku u jiného zaměstnavatele 29.1.2018 a 15.3.2018 nastoupil u jiného zaměstnavatele. Prohlídka se týkala povolání řidič u stavební firmy. Druhá , rovněž stavební firma jej bude zaměstnávat také ve funkci řidič. Je nutné, aby uchazeč znovu absolvoval vstupní prohlídku ?

Miroslav | 05.04.2018 16:57
Kdo toto vymyslel?byl opravdu moc chytrý.pro lékaře byznys. demokracie by neměla nařizovat zaměstnanci,kam a kde může a kde nemůže.nemá to logiku. je to šikana občana,který si nemůže obstarat zaměstnání,které by chtěl dělat.a co podnikatelé ?začali podnikat v tom co se jim líbí a daří,a kdy Ti půjdou na prohlídku? jak je donutíte?ten obyčejný občan,když zjistí,že na tu práci nemá tak odejde.a co poslanci,senátoři,/nemocní/a zvolíte je,to má být co? poslanci by se měli zamyslet a opravit tento nesmyslný zákon. když člověk tuto práci chce,ať ji vykonává a podepíše vlasní souhlas ,že to dělá na vlastní nebezpečí. jinak je to diskriminace,šikana ,v této společnosti a zlatý důl pro posudkové lékaře 550.-kč za blbost druhých.

Miroslav | 05.04.2018 17:53
Proč jste nedali můj komentář,jste více jak cenzura za komunismu? napslal bych Vám ještě o frmě kde jsem byl 14 roků a nikdy nebyla provedena bezpečnost práce,revize,.majitel milionar a bylo mu líto zaplatit člověka,který to ze zákona dělá.nikdy nedal ani na chritu a nyní se tlačí za senátora.po .............ale to Vás asi zajímat nebude.

mira | 05.04.2018 18:36
zruste ten vas centrum,pro obycejneho obcana nechejte to pro nenasytné občany s vysokym kreditem

A. O. | 16.04.2018 14:15
Dobrý den, nastupuji do nové společnosti na výpomoc v oddělení personalistiky a majitel netrvá na lékařské prohlídce zaměstnanců, ve smlouvě má sice uvedeno, že zaměstnanec prohlídkou prošel, ale potvrzení k tomu nemá. Jedná se o administrativní praci. Jako personalistika budu mít příchozí zaměstnance na starosti, jak dále postupovat a kam se případně obratcet s vyhledáním lékaře apod. Moc děkuji A. O.

Hana | 27.04.2018 10:14
Dobrý den, může praktický lékař do výpisu z karty pro jiného lékaře rozepisovat se o onkologickém pacientovi o jeho onko stavu? nestačí napsát onko pacient?!! a pokud bude mít ruhá strana zájem tak si vše vyžádá na onko centrále ?? Byl mi dán pouze návrh jestli chci být zařazena do onko centra,já souhlasila ale nyní zjiš´tuji že se to se mnou všude táhne což mě omezuje a pronásleduje což jsem nepředpokládala.Podotýkám že mi dali svobodné rozhodnutí ale neupozornili že se to se mnou povleče asi zbytek života? Jak to mohu vrátit??

Eva | 05.11.2018 09:21
Dobrý den, chci se zeptat, jak postupovat v případě, když mi lékařka nechce udělat vstupní prohlídku. Není to z důvodu mého špatného zdravotního stavu, ale údajně v minulosti s poskytnutím tohoto vyšetření měla špatné zkušenosti. Jak mám v tomto případě postupovat? Zaměstnavatel patří do kategorie 1 a nemá tedy svého vlastního závodního lékaře. Děkuji za odpověď.

Jana 8.2.2019 12.50 | 08.02.2019 12:38
Dobrý den,mám invaliditu 2.stupně,musím na vstupní prohlídku při nástupu do zaměstnaní napoloviční uvazek?


Přidat komentář