BOZP ve zdravotnictví

Zdravotnictví je oblast přísné hygieny, ale také manipulace s nebezpečnými látkami i přístroji, kterou mohou nenávratně poškodit lidské zdraví. Proto je zde nadmíru nutné dodržovat přísně všechna pravidla BOZP.

Možná to zní trochu paradoxně, ale právě ze zdravotnictví vzniká dost velké procento úrazů a také případných trvalých následků v důsledku nedodržení podmínek stanovených řádem o dodržování všech potřebných záležitostí na pracovišti. Sice se v nemocnicích a ambulancích lékařů léčí nemoci a zranění, ale i tak je nutno brát ohled na dodržení všech možných bezpečnostních opatřeních zabraňující vzniku právě úrazů.

Časné úrazy ve zdravotních zařízeních

Protože zdravotní zařízení, jako jsou zejména nemocnice a jiné ambulance lékařů, přísně dodržují hygienické předpisy, velice častým a pravidelným je zde úklid a mytí podlahy několikrát za den. To způsobuje kluzkou podlahu, kde může kde kdo uklouznout a zranit se. Proto je nutno nosit zdravotnickou obuv, která tato rizika výrazně eliminuje. Mimo to je zdravotnická obuv součástí také předpisů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a patří do předepsaných pomůcek.

Manipulace s pacienty

Role zdravotního pracovníka, ne lékařského většinou zastávají ženy. Ty často musí manipulovat s nehybnými, nebo dost v pohybu omezenými pacienty a to nese zátěž nejen na tělo, ale také může být předehrou pro úraz. Nutné je nejen doporučené cvičení, ale také manipulace musí být v souladu se stanovenými příkazy a doplněnými předpisy. Proto se také dost často v poslední době zaměstnávají i statní muži na roli zdravotního bratra, který právě tuto manipulaci přece jen lépe zvládne.

RTG a jiná ionizující a neionizující záření

Povinné body pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve zdravotnictví musí dodržovat pracovníci na odděleních, kde se provádí jistá záření, ať už je to laser, nebo RTG, zde jsou dost přísné podmínky a specifikace, aby tak bylo zabráněno nepříjemným vadám na zdraví zdravotnických pracovníků.

Manipulace s přístroji a elektřinou

A protože dnes je mnoho přístrojů pro vyšetření závislých na elektřině, pak je nezbytně nutné, aby všichni pracovníci ve zdravotnictví dodržovali přesná opatření v souladu s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Zásah elektrickým proudem může mít fatální následky.

Chemikálie a další látky

Není žádným překvapením, že se ve zdravotnictví také manipuluje dnes a běžně s chemikáliemi a jinými látkami, které mohou dost výrazně poškodit lidské zdraví, pakliže nebude dodržováno pravidlo o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Stejné je to i s nakládáním biologického odpadu, ale i třeba potřeb jako jsou jehly, skalpely a další předměty potřeb pro léčbu. Na každém zdravotnickém pracovišti je proto extrémně nutné dodržovat všechny předepsané úkony a také pravidelně procházet školením, která s bezpečností a ochranou zdraví při práci má co dočinění.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23420 (bozpcentrum.cz#50)


Přidat komentář