Nová úprava správního trestání oblasti pracovnělékařských služeb

Pod číslem 267/2015 Sb. byla publikována novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15. 10. 2015

Pod číslem 267/2015 Sb. byla publikována novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pro zaměstnavatele má novela význam především v tom, že přinese zcela nové pojetí správního trestání.

Na rozdíl od dosavadní jedné obecné skutkové podstaty správního deliktu bude novela obsahovat podrobný výčet jednotlivých a konkrétních skutkových podstat správních deliktů, a to mj. na úseku ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb (nově ustanovení § 92h zákona).

Např. za neuzavření smlouvy s poskytovatelem pracovnělékařských služeb (závodní preventivní péče) nebo za neodeslání zaměstnance na mimořádnou lékařskou prohlídku bude hrozit zaměstnavateli od kontrolního orgánu pokuta až do výše 1.000.000 Kč.

Účinnost změnového zákona nastane k 1.12.2015.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25533


Přidat komentář