Požární prevence - požární ochrana

Zavedení správné a tudíž i účinné požární ochrany je důležité ve všech objektech a u všech činností. Není tedy důležité jen v pracovních činnostech. I když zde požární ochrana úzce souvisí s předpisy BOZP.

Pokud jde o požární ochranu v pracovním procesu, pak zde zákon říká, že požární ochrana musí vyplývat ze souhrnu opatření stanovených legislativou a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a zároveň chránit firemní majetek. To se týká všech podnikatelů. Tedy těch, které vlastní velké firmy, středně velké firmy, malé firmy i těch, kteří patří mezi malé živnostníky, nebo jsou OSVČ a nemají žádné zaměstnance.

Požární prevence - požární ochrana

Zákon o požární ochraně má za úkol vytvořit účinnou ochranu před vznikem požáru. Ať již z jakéhokoli důvodu. Jde tedy o zajištění požární prevence. To sebou nese ve firemní požární ochraně určité povinnosti. K těm patří celá řada činností, od zpracování účinné požární ochrany vybavením pracoviště, přes školení zaměstnanců, vedení požární dokumentace a požární knihy, vybavení firmy bezpečnostními pomůckami a hasicími přístroji až po vypracování únikových cest v případě požáru. Jde o velmi rozsáhlou problematiku, která si vyžaduje odborníky. Zaměstnavatel může zajištěním požární ochrany pověřit odpovědnou osobu, nebo může sjednat dodavatelskou firmu.

Požární prevence - požární ochrana a dodavatelská firma

Dodavatelské firmy nabízejí komplexní služby v požární ochraně a tím i v zajištění požární prevence. Velkou výhodou je sjednání si jejich služeb již v počátku zřizování podnikatelského plánu. Již v tomto okamžiku je totiž třeba počítat s náklady, které jsou potřebné na požární ochranu. Navíc je třeba vypracovat plány, kde budou umístěny ochranné požární prostředky a kde budou umístěny bezpečnostní a orientační tabulky. S tím souvisí i vypracování únikových cest v případě požáru. Dodavatelská firma zajistí také spolu se školením BOZP, školení PO, tedy požární ochrany a požární prevence. Dále, pokud je sjednán stálý dohled nad požární ochranou firmy, zajistí a pohlídá dodavatelská firma i potřebné revizní kontroly, zvláště hasicích přístrojů a bude přítomna i státním inspekčním kontrolám. V případě komplexních služeb dodavatelské firmy nehrozí firmě žádné nečekané pokuty a sankce.

Tři stupně požární prevence firmy

Požární prevence má tři stupně, které jsou na sobě závislé. Prvním je samotný objekt firmy. Ten je nutné analyzovat a na základě analýzy vybavit a doplnit o účinná preventivní opatření proti vzniku požáru. Druhou úrovní je pracovní činnost firmy. Zde je nutné zajistit požární prevenci v souvislosti s nebezpečím, které hrozí na základě prováděných prací. Poslední úrovní je lidský faktor. Zde nejde ani tak o vybavení ochrannými prostředky, ale o informovanost a školení, kde se zaměstnanci naučí, jak se chovat a postupovat, aby byl vznik požáru minimální a také jak se chovat a postupovat, pokud požár opravdu vznikne. Ke školení by měl patřit i nácvik použití únikových cest. Tím se v případě neštěstí zabrání zbytečné panice.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23436 (bozpcentrum.cz#10)


Přidat komentář