BOZP s motorovou pilou

Práce s motorovou pilou se řídí bezpečnostními předpisy. Proto každý, kdo pilu obsluhuje, by měl být s nimi obeznámen. Bezpečnostní školení provádí zaměstnavatel. To je také obsahem rekvalifikačních kurzů zaměřených na práci s motorovou pilou.

Kdo nás obeznámí s bezpečnostními předpisy?

Bezpečnost při práci s motorovou pilou byla stanovena vyhláškou č. 42/1985.

Podle ní byla k této činnosti způsobilá pouze osoba starší 18 let s vyhovujícím zdravotním stavem. Navíc musela být řádně vyškolena a vlastnit průkaz k obsluze. Tato vyhláška však byla v roce 2003 zrušena.

V praxi to znamená, že zaměstnavatel důkladně proškolí zaměstnance. Školení spočívá především v obeznámení s právními a ostatními předpisy souvisejícími se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví. Zaměstnavatel by také měl poskytnout dostatečné informace týkající se prevence úrazů. Vše musí být zaměstnanci podáno ve srozumitelné formě. Další možností seznámení se s bezpečnostními předpisy při práci s motorovou pilou jsou rekvalifikační kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Kurz je stanoven na 30 vyučovacích hodin. Pokud zájemce má zájem rovněž o obsluhu křovinořezu, prodlužuje se výuka o dalších deset dnů. Úspěšní absolventi získají na konci rekvalifikačního kurzu osvědčení s celostátní platností. Tím se zaměstnanec prokazuje v případě kontroly státními orgány.

Jaké jsou bezpečnostní předpisy?

Zaměstnanec při práci s motorovou pilou musí být vybaven ochrannými pomůckami, mezi které patří kombinovaná helma, rukavice, kalhoty a blůzy v protiřezné úpravě a speciální obuv vhodná pro práci s motorovou pilou. Na pracovišti by měl být dostupný obvazový materiál. Pokud je na pracovišti více pracovníků, pak je nezbytná lékárnička. Důležitá je také rychlá komunikace v případě zranění. Pracovníci by měli být proto vybaveni mobilním telefonem.

O stavu pily se vedou po celou dobu jejího užívání přesné záznamy. Ty obsahují identifikační údaje, datum uvedení do provozu a informace o výsledcích kontrol a oprav. Vše se pečlivě zaznamenává do Záznamníku ruční motorové řetězové pily. Při práci si chráníme zrak a sluch. K tomu nám slouží přilba. Před začátkem práce pečlivě zkontrolujeme řetěz. Důležitá je hlavně jeho ostrost, která zajišťuje rychlé a bezpečné řezání. Při naplňování olejem a palivem pilu vždy postavíme na rovný povrch. Pro startování vybíráme místo daleko od toho, kde jsme ji plnili pohonnými látkami. Startovací plocha by měla být čistá. Motorovou pilu uvádíme do chodu na zemi. Aby se řetěz při startu neotáčel, použijeme páku řetězové brzdy. Její správnou funkčnost kontrolujeme vždy před začátkem práce. Pilu dáme na rovný povrch a roztočíme řetěz. Při aktivaci řetězové brzdy musí dojít k okamžitému zastavení. Důležitá je rovněž kontrola mazání. Při ní nastartovanou motorovou pilu držíme nad prknem. Na jeho povrchu by se měla objevit čára z malých kapiček odstřikujícího oleje. Správné uchopení pily nám nejen usnadní práci, ale zároveň zvyšuje naši bezpečnost. Pravou nohou přišlápneme spodní část zadní rukojeti k zemi. Pravou rukou startujeme motor, levou pak pevně svíráme rukojeť. Pilu držíme daleko od těla.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id30552


Přidat komentář