Měření hluku na pracovišti z hlediska BOZP

Dlouhodobý a silný hluk je nejen nepříjemný, způsobuje bolesti hlavy, ale především může nanávratně poškodit sluch. Proto je nutné mít naměřené hodnoty přesné a podle toho pak používat potřebné ochranné pomůcky.

Hluk není vždy příjemný. Vlastně málo kdy je táhnoucí se a nekonečný hluk příjemný, obzvlášť pak na pracovištích. Většina z nás pracuje v hlučnějším prostředí, což za předpokladu osmihodinové pracovní doby pět dní v týdnu je nápor na naše uši jako orgán. Ten se dlouhodobým hlukem může nenávratně poškodit, takže je nutné jej chránit. Naštěstí totiž existuje předepsané měření hluku na pracovištích s tím, že pokud měření zjistí, že se jedná o příliš hlučné prostředí, které může sluch ničit, pak jsou nařízeny zvláštní podmínky a ochranné pomůcky a také většinou získávají takoví pracovníci vyšší plat.

Proč se hluk na pracovištích měří?

Samozřejmě že hlavní příčinou je právě ochrana sluchu pracovníků, ale i jiných osob. Například náhodných kolemjdoucích, jde-li o venkovní nebo téměř venkovní pracoviště a také existují určité parametry v případě sousedících objektů. Pro nikoho nebude příjemné, pokud je pozdě večer, ale ve vedlejší dílně, která sousedí se soukromým objektem rodinného domu, se v noci, kdy by měl být klid, ozývají hlučné rány. I z tohoto důvodu jsou předepsané podmínky pro tak zvané užití hluku na pracovištích i v jistou dobu.

Dělení hluku na pracovišti

Podle stupnice decibelů se dělí jistá pracoviště a veřejná místa na jakoby tři základní místa. A to klidné – kam patří příroda, parky, knihovny, čekárny u lékařů, také domácí prostředí, kde je hluk do maximálně třiceti decibelů, na recepcích a ve větších kancelářích je hluk silnější, ale pořád patří do oblasti klidné.

Hlučnější a nejhlučnější oblasti

Menší dílny, výrobní haly, jsou místa, kde hluk nepřesahuje sedmdesát decibelů a jde o střední místa, podle dělení hluku. Patří sem i svařovny, dřevoobráběcí dílny a větší prostory. No a hlasitá pracoviště jsou ta, kde se běžně pracuje s motorovými pilami, bruskami, pilami a podobným náčiním, jež hluk je naměřen od devadesáti decibelů nahoru. Dále je to nářadí kombinované dopravou, také blízkost startu letadla, helikoptéry a vůbec tím nejhlučnějším pracovním prostředím jsou exploze, výbuchy či ohňostroje.

Cena za měření hluku

Hluk na pracovišti je potřeba měřit dle ustanovení pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, takže je to nutnost mít odbornými pracovníky hlučnost na pracovišti ověřenou. Běžné firmy, které se na měření hluku na pracovišti zajímají, si za odvedenou práci účtují několik tisíc korun, v závislosti na rozsahu objektu a potřeb pro měření. Je vydán certifikát, tedy dokument, který naměřené hodnoty udává a tak také určuje potřebu jistých pracovních, ochranných pomůcek. Hluk na pracovišti není radno podceňovat, pro ochranu vlastní, ale i vlastních pracovníků.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23421 (bozpcentrum.cz#51)


Přidat komentář