Školení pro práce ve výškách

Naše firma Vám nabízí školení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Školení poskytujeme jak živnostníkům a drobným podnikatelům, kteří chtějí prohloubit své znalosti v oboru lanových technik, tak i firmám, které chtějí pravidelně školit své zaměstnance.

Poskytujeme školení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a jsme připraveni zajistit celé České republiky.

Naše firma je připravena pro Vás zajistit odborné školení prostřednictvím využití nejmodernějších metod a poznatků z první pomoci. Naše školení jsou vedená kvalitními, vzdělanými a certifikovanými lektory s mnohaletou praxí v oboru.

Nebezpečí pádu

Výškové práce a úmrtí nebo vážné poranění v důsledku pádu z výšky je velice častý jev na stavbách a montážích po celé ČR. Takovýmto haváriím se dá předejít prováděním tzv. školení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou.

Naše školení má za úkol eliminovat rizika, seznámit pracovníky s problematikou pohybu ve výškách a tím zajistit bezproblémový chod většího či menšího stavebního úkonu. Školíme v Českém a Anglickém jazyce.

Pro koho je školení práce ve výškách určeno

Školení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou je především určeno pro tyto profese: úklidoví pracovníci, elektrikáři, malíři, údržbáři, zedníci, pokrývači, klempíři, izolatéři, lešenáři.

Školení je vhodné i pro pracovníky, kteří se ve své profesi s prací ve výškách nesetkají příliš často. Avšak místo výkonu jejich profese a pracovní prostředí tyto znalosti vyžadují. Jedná se především o práci s OOP, běžnou manipulaci a jejich údržbu. Dále se jedná o základy první pomoci na pracovišti a základy evakuačních technik. Jedná se vesměs o teoretické školení, které je doplněno audiovizuální prezentací a praktickou ukázkou. Tento typ školení je určen pro pracovníky továren, výrobních zařízení a průmyslových hal.

Školení je důležité především pro pracovníky, kteří se při své profesi pohybují ve výškách a nad volnou hloubkou pravidelně či denně, avšak k výkonu svého povolání nepotřebují mít odbornou znalost pro práci ve visu. Při tomto typu školení jsou pracovníkům představeny speciální OOPP. V tomto školení osvětlíme problematiku pohybu ve výškách a vyhodnocování rizik při používání lanové techniky. Dále naučíme pracovníky záchranu zraněného kolegy, první pomoc a evakuaci osob. Jedná se o teoretické a praktické školení..

Obsah školení

Přípravná část – seznámení účastníků, představení časového harmonogramu a seznámení s obsahem školení. Ověření zdravotní způsobilosti.

Teoretická část – výklad teorie z oboru práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Základy zdravovědy, základy evakuace a seznámení pracovníků s vyhláškou 326/2005. Představení rizik a jejich teoretická eliminace.

Technická část – v této části se věnujeme použitým materiálům při výrobě OOPP a jejich odolnosti při práci. Druhům prostředků první pomoci a psychologickému tlaku na pracovníky. Dopodrobna jsou probrány a vysvětleny technologické a materiální problémy spojené s výkonem práce ve výškách a nad volnou hloubkou.

Praktická část – v této části se věnujeme praktickému výcviku práce ve výškách, na nakloněné rovině, na visutém žebříku, ve visu pomocí dvou a jednolanových technik.

Naše firma zajišťuje realizaci zakázek v rámci celé České republiky a Slovenské republiky. Přesná cenová kalkulace včetně dopravného je vždy řešena individuálně.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id33389


Přidat komentář