Povinná školení řidičů? Víte, koho se týkají?

Řídí vaši zaměstnanci auto při výkonu práce? Víte, že máte ze zákona povinnost pravidelně školit tyto zaměstnance v souvislosti s řízením automobilu?

I přesto školení odborné způsobilosti řidičů mnoho firem zanedbává a riskuje vysoké pokuty i zdraví zaměstnanců.

Neplést si pojmy s dojmy

Předně si pojďme vymezit, kdo by měl být vlastně proškolen a jak. Zákoník práce ani další prováděcí vyhlášky totiž neznají velmi často používaný pojem řidiči referenti nebo řidiči referentských vozidel. S tímto označením se můžete setkat v některých pracovních smlouvách, kdy spíše než k definici konkrétní situace používá naopak k vymezení řidičů referentů oproti řidičům z povolání, pro které platí navíc další předpisy a podmínky činnosti.

Povinné školení řidičů vyplívá zejména ze zákona č.262/2006 Sb. – zákoník práce, který v § 103 ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Z toho plyne, že školení pro řidiče motorových vozidel se vztahuje na všechny zaměstnance bez výjimky, ať už řídí automobil jenom na krátké cesty v okolí pracoviště či na delší výjezdy mimo město či obec.

Dokonce ani není nutné mít tuto činnost, tedy řízení automobilu, explicitně uvedenou v pracovní smlouvě a povinnost školení se na Vás také vztahuje.

Takovéto školení je totiž důležitou obranou i pro zaměstnavatele, který v případě nehody služebního vozu musí prokázat, že byl zaměstnanec řádně proškolen ohledně bezpečnosti za volantem.

Mějte prosím na paměti, že toto pravidlo se nevztahuje pouze na vozidlo v běžném silničním provozu, ale též na vozidlo, které je například řízeno v účelové neveřejné komunikaci nebo pouze v areálu provozovny či jiného neveřejného prostoru.

Stačí si sednout za volant a už tu reálně existuje povinnost školení řidičů.

Zdroj: www.zafcr.cz

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id34326


Přidat komentář