Školení bezpečnosti práce pro uklízečky

Každé zaměstnání má svá rizika. Stejně tak pracovníci, kteří mají na starosti úklid, musí být obeznámeni se školením bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Časté je ohrožení chemikáliemi.

Školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) je nedílnou součástí pracovního procesu. Každý zaměstnanec musí tímto školením projít a školení by také mělo být zakončeno ověřením získaných znalostí. Ověření znalostí probíhá buď formou písemnou nebo ústní. Každé zaměstnání má svá specifika, co se týče bezpečnosti práce a rizik s ní souvisejících. Zaměřme se nyní na školení bezpečnosti práce pro uklízečky.

Jaká jsou rizika tohoto povolání

Mezi rizika při výkonu povolání uklízečky patří např. poškození z opakovaného namáhání. Tato fyzicky náročná práce může poškodit zdraví osoby z namáhání při opakovaném zvedání, tlačení, roztahování, ždímání atd. Všechny tyto činnosti mohou poškodit zdraví během úklidu koupelen, výměně povlečení, luxování koberců, vytírání podlah atd. Například při přepravě čisticích přípravků na úklidovém vozíku, musí být vozík dobře udržován, kolečka se musí hladce otáčet a vozík musí uvézt i těžký náklad. Vozík musí být snadno ovladatelný a poskytovat dobrý výhled. Zaměstnanec by tak měl být proškolen např. ohledně zvedání těžkých věcí.

Bezpečnost práce – chemikálie

Ve své pracovní době přichází uklízečky do neustálého kontaktu s chemikáliemi. Chemikálie se užívají k čištění dřezů, umyvadel, zrcadel, podlah, toalet atd. Některé chemické látky mohou dráždit pokožku, způsobovat vyrážku, dráždit dýchací cesty nebo způsobit jiné problémy. Chemikálie mohou také dráždit oči, nos a nosohltan. Ředidla obsažena v chemikáliích mohou poškodit ledviny a reprodukční orgány. Dezinfekční přípravky obsahují fenol, který může způsobovat rakovinu. Školení bezpečnosti práce by tak mělo zahrnovat informace o užívání ochranných rukavic a bezpečné manipulaci s chemikáliemi. Nutné je také seznámit pracovníky s nutností pravidelného větrání. Zapomínat by se také nemělo na skladování chemických látek. Chemické látky musí být správně udržovány a odděleny od prostor pro přestávky a jídla. Pracovníci by měli během školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci získat informace o nebezpečí chemikálií a jejich účincích na lidské zdraví.

Bezpečnost práce – pády, pořezání

U uklízeček hrozí vyšší riziko pádů (např. z důvodu uklouznutí na mokré podlaze). Dále je důležité dbát také na bezpečnost okolí. Vytřená podlaha musí být viditelně označena a vždy musí být zajištěn prostor pro bezpečné projití.

Dále je zde také vyšší riziko pořezání od skla, žiletek atd. Pracovníci by měli být vyškoleni ohledně bezpečné manipulace s odpadem.

Bezpečnost práce – zátěž teplem

Zaměstnanci mohou být také ohroženi teplem, např. zaměstnanci v prádelnách. Teplo v kombinaci se špatnou ventilací může způsobit tepelný stres. Zaměstnanci mohou pociťovat bolest hlavy, nevolnost, podrážděnost, slabost, zrychlený tep, křeče nebo jiné vážné problémy. V takovýchto prostorech je vhodné mít nainstalovanou klimatizaci. Zaměstnanci by měli mít častější přestávky v chladnějších prostorách a k dispozici volné, vzdušné oblečení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23451 (bozpcentrum.cz#26)


Diskuze a zkušenosti

Petra | 13.03.2016 20:02
U nás ve firmě školíme všechny a pravidelně. Jsme spokojený s firmou www.energom.cz , která kompletně zařídí to co zrovna na školení potřebujeme. :-)


Přidat komentář