BOZP na stavbě

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je velmi důležitá. A zvláště na stavbách, staveništích, kde je mnoho možností, jak přijít k úrazu. Je nutno pamatovat na to důležité a nosit ochranné pomůcky.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je velice důležitá zvláště u takových rizikových povolání, jako je právě třeba pracovník na stavbě. Ať je to dělník, zedník, odborný specialista, či inženýr, vedoucí stavby a tak dále, pak každý musí dodržovat důležité nařízení, které zamezí vzniku a rozvoji nějakých úrazů, ale i trvalých poškození zdraví pracovníků, či osob náhodně kolemjdoucích.

Koordinátor BOZP

Protože stavba je obzvlášť kritické místo, kde stačí jen chvilka ubohé nepatrnosti a neštěstí je na světě, pak je dokonce předepsáno, že každou stavbu musí mít, mimo jiné, na povel také přímý koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ten uzavírá platnou smlouvu se zřizovatelem stavby a plně zodpovídá za dodržování všech nutných pravidel a předpisů, které společně vedou k tomu, že se zamezí případnému vzniku úrazu či jiného nebezpečí.

Co musí koordinátor BOZP dělat při přípravě

Samotný průběh přípravy stavby se neobejde i bez zásahu ruky koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ten totiž musí také schválit, zda dané řešení realizace stavby je v souladu s podmínkami dodržování bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je to nesmírně důležité z mnoha důvodů, protože se tak zamezí předem nějakým případným kolizím a vždy je lepší poupravit vše ještě v přípravě, než při dané realizaci.

Zpracování plánu BOZP

Důležitou činností koordinátora BOZP na stavbě je především to, že všechny své pochody, návrhy a přesná řešení zpracovává do přímého plánu BOZP k dané stavbě. Také musí koordinátor sám předem určit, kolik kontrol a opatření z jeho strany vůči stavbě bude zapotřebí a ty v přípravě předem zavede. Navrhuje zkrátka potřebnou četnost kontrol bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

BOZP na stavbě

Asi ta nejsložitější, ale především nejdůležitější činnost koordinátora BOZP na stavbě je ta, že je činný i při průběhu samotné realizace stavby. Koordinuje spolupráci všech článků na stavbě tak, aby nedošlo k nějakým zádrhelům a byla minimalizována možnost výskytu potíží na svatbě i staveništi. Koordinátor je dokonce zodpovědný za zajištění proti vstupu cizích osob, takže veškeré pásky, ohraničení a zákazy spadají na jeho bedra.

Důležitá je bezpečnost

Práce koordinátora na stavbě se může stát třeba zbytečně přehnaná, někdy i zbytečná, ale je vesměs důležitá pro snadný průběh, i celkové hodnocení. Jde zde především o bezpečí zdraví, a jak každý dobře ví – zdraví je to nejdůležitější, co máme. Proto je zapotřebí nosit předepsané ochranné pomůcky a spolu s tím i vše další potřebné. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbě je obzvlášť důležitá.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id30556


Přidat komentář