Správné osvětlení z hlediska BOZP

Máte k vaší práci zajištěné to správné osvětlení? Světlo patří k nejdůležitějším pomocníkům při vaší práci, protože zrak používáte leckdy nejvíce. Jaké máte možnosti z hlediska ochrany vašeho zdraví při práci?

Zrak nepoužívají jen ti, kteří celý den sedí za počítačem. Zrak potřebují i ti, kteří provádí tvrdou manuální práci. Byť se zdá manipulace s těžkými předměty náročnější, i zde potřebujeme na vše vidět. Pokud například mechanik přehlédne v dílně malý detail, může dojít k fatálnímu zranění. Je tedy potřebné zajistit dokonalé osvětlení z hlediska BOZP (Bezpečnost práce a ochrana zdraví) optimálně ke každému danému pracovišti. Jaké máte možnosti?

Osvětlení na pracovišti – měření

Ideální osvětlení na vašem pracovišti zajistí specializovaný pracovník a to v prostředí, které je přirozené každému ze zaměstnanců. Například pokud bude daný odborník měřit osvětlení v době, kdy svítí zářivka, stolní lampa či bodové světlo a daný pracovník ve skutečnosti převážně pracuje jen při zapnuté zářivce, není to samozřejmě objektivní měření. Proto se musí dané prostředí přizpůsobit každodenním podmínkám. Měření se provádí tzv. luxmetrem, které měří hodnotu luxů (jednotka u osvětlení). Optimální je měřit minimálně 1 metr od vnitřních povrchů, aby se zabránilo zkreslení měření. V úkonu se zjišťuje celková osvětlenost a intenzita rozptýleného světla. Výsledky se porovnají s normou označenou ČSN EN 12464-1. Je alarmujícím zjištěním, že tyto hodnoty dokonce až desetkrát překračují nebo naopak nedosahují doporučeným a tedy zdraví optimálním hodnotám. Nechat si změřit osvětlení je tedy nanejvýše vhodné.

Osvětlení z hlediska BOZP

Co může způsobit nesprávné osvětlení? Samozřejmě se nabízí ochrana zraku. Pří nesprávném osvětlení vás mohou bolet oči, toto přechází i k bolesti hlavy. Následně se vám zhorší schopnost soustředit a díky tomu můžete způsobit fatální pochybení, které vede ke zraněním. Překvapivě ale zde také dochází k dalším zdravotním komplikacím. Můžete mít žaludeční potíže, projeví se u vás nechuť k jídlu a takové faktory zdraví samozřejmě neprospívají.

Výběr správného osvětlení

Zjednodušeně můžeme říci, že správné osvětlení je to, které vám umožňuje variabilitu, co se týká intenzity světla. Jedná se o možnost vybrat z množství zdrojů osvětlení. Základem je světlo s velkou plochou (nejčastěji zářivka), stojné světlo (stolní lampička či klasická větší lampa), bodové světlo, menší zářivka, baterka a další zdroje. Pokud máte k dispozici tyto prvky, můžete si osvětlení korigovat nejen podle toho, co vám je příjemné, ale i podle toho, jak svítí denní světlo. To je totiž ideálním zdrojem osvětlení, protože nevytváří falešné kontury (stíny a odlesky).

Nechte si zjistit, jaké osvětlení je optimální pro vaši práci. Nejen, že se zvýší efektivita vaší činnosti, ale hlavně se chrání vaše zdraví, protože nesprávné osvětlení zapříčiňuje spousty zdravotních problémů, které mají negativní vliv na váš zdravotní stav a dlouhodobé problémy mohou vést k závažným onemocněním.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23434 (bozpcentrum.cz#43)


Přidat komentář