Světelné podmínky při práci

Jistě není nutné připomínat, že k zásadám ochrany zraku je třeba mít k různým činnostem zajištěné řádné osvětlení. Víte ale, jaká existují stanovená pravidla pro osvětlení při vykonávání vaší práce? Seznámíme vás s nimi.

Není důležité, jestli pracujete manuálně v průmyslu či sedíte v kanceláři, sedíte celý den nad stohy papírů, u počítače nebo manipulujete se součástkami u výrobního pásu. Správné osvětlení potřebuje každý a to i v případě, že nepotřebujete na danou činnost takové osvětlení, které dokonale odhaluje předměty, s nimiž manipulujete. Správné osvětlení nepředstavuje pouze dokonalé nasvícení. Rozumí se tím i ta skutečnost, že nejste vystavení příliš intenzivnímu světlu. V práci jste minimálně osm hodin denně, a pokud například patříte mezi ty, kterým vadí zářivky nebo žárovky s chladným bílým světlem a bolí vás oči, potažmo i hlava, vašemu zdraví to též neprospívá. Jaká jsou tedy pravidla ochrany vašeho zdraví při práci?

Bezpečnost a ochrana zdraví

Nejprve si vysvětlíme, co znamená ona zkratka BOZP. Jedná se o pravidla podle zásad „Bezpečnost práce a Ochrana zdraví při práci“. Zásady BOZP jasně definují zásady chování při práci, která musí zajistit zaměstnavatel a zaměstnanec se jimi musí řídit. Pokud někdo nějaké pravidlo poruší, protože si myslí, že není potřebné a následně se mu stane úraz, může se stát, že pojišťovna mu posléze nevyplatí částku, na kterou by měl nárok, kdyby dodržoval daná pravidla. BOZP je totiž soubor nařízení, které se týká tzv. dobrého chování, kterým neohrožujeme při práci sebe ani ostatní ve svém okolí. Pravidla BOZP se orientují dle charakteru dané činnosti, a z tohoto důvodu je na pracovišti pověřená osoba, která pracujícím vše vysvětlí. BOZP se řídí právními pravidly, která se pro pracoviště podle charakteru liší, protože každé má jiné specifikum a zabraňuje se tak ohrožení života pracovníků. Například v chemické laboratoři je přesně definováné, kde a jak mají být umísťovány různé chemikálie, v autodílně se stanovují pravidla v manipulaci s vozidly. Jak s pravidly bezpečnosti práce souvisí osvětlení?

BOZP - osvětlení

Pravidla osvětlení při BOZP mají za cíl především chránit váš zrak. Pokud pracujete pod intenzivním světlem, mohou vás bolet oči, následně i hlava a můžete se pak hůře soustředit. Pomineme-li skutečnost, že je to nepříjemné, tak je to i životu nebezpečné, pokud manipulujete s těžkými předměty. Osvětlení by proto nemělo vytvářet odlesky a stíny, protože tato skutečnost představuje silné zatížení vašich očí, které pak může vést k chybám nebo právě nebezpečným zraněním. Toto platí, jak v případech nadměrnému osvětlení a naopak i při nedostatku světla. Záleží samozřejmě i na očních vadách každého jednotlivce. Jak se tedy koordinuje světlo v místnosti, kde je více pracovníků a každý z nich má jiná specifika a potřeby, co se týká zraku?

Výběr správného osvětlení

Pokud se jedná o velký prostor, například výrobní halu či dílnu, je nad místností zajištěno osvětlení z plošně obsáhlých světelných zdrojů. Jedná se ale většinou o základní osvětlení. Toto osvětlení doplňuje denní světlo, pokud jsou v místnosti okna, většinou mají ale pracovníci k dispozici ještě lampy či lampičky, výjimkou nejsou ani baterie nebo závěsné lampy. Co se týká větších kanceláří, je zde princip obdobný. V obou případech je pak většinou možné si základní velké světlo zapnout například v třetině celé místnosti, abychom zbytečně nerušili ostatní, kterým je ono větší světlo nepříjemné. Pokud se ale zmiňujeme o osvětlení, pak musíme připomenout, že i ochrana před nadměrným světlem je zapotřebí. Pokud totiž sedíte u okna a do počítače se vám odráží světlo, měli byste mít k dispozici stínící techniku (např. žaluzie), které průniku slunečních paprsků zabrání.

Zdroje světla

Na výběr z různých zdrojů světla máte hned mnoho variant. Tím základním je denní světlo.

Denní světlo

Jeho množství si korigujete právě stínící technikou či otevřením oken. Záleží na směru záření slunečních paprsků, počasí a jeho momentálního stavu, slunečno či zataženo, letní a zimní období, protože světlo v zimě je jiné, než v létě. Je také důležité zajištění čistoty oken či velikosti těchto součástí staveb, protože existují kanceláře, která mají jen malá okna a zde se musí velmi svítit, což někteří lidé nenesou dobře. Záleží i na orientaci oken. Pokud směřují k východu, jsou pracovníci sice dopoledne vystaveni ostřejšímu světlu, většinu dne ale stráví v příjemném a ideálním osvětlení. Optimální je mít okna směřovaná na jih či sever, protože slunce nikdy extrémně nesvítí do oken. Pokud to ovšem není váš případ, můžete si nechat zajistit okna s tónovanými skly. Využití denního světla je ovšem optimální, protože se nejedná o umělé světlo, které by vytvářelo odlesky či stíny a tedy falešný obraz.

Umělé světlo

Vzhledem k přísunu denního světla si pak korigujete i systém umělého osvětlení. Co zohlednit? Barvu světla. Jak jsme již zmínili, ne každému dělají dobře zářivky či bílá světla, proto si dnes můžeme vybrat žluté tóny, které oči tak nenamáhají. Nezbytné je i dostatečné množství světla. Ideální je mít k dispozici plošné větší světlo v kanceláři a pro jeho doplnění mít stojací nebo stolní lampu. Ty můžete využít, když si potřebujete odpočinout a na počítači se nesoustředíte na písmena v textových dokumentech, nýbrž když například sledujete videa. V takovém případě postačí jen menší a lokální osvětlení. Výběr umělého osvětlení se samozřejmě liší dle specifika pracoviště. Výrobní linky či montážní haly musí mít k dispozici rozličné typy osvětlení od těch největších jako jsou velké zářivky na stropě až po malé žárovky. Nenechte se ale mýlit, že například v kancelářích, kde svítí počítače, se dodržují zásady osvětlení podle daných norem. Podle průzkumů bylo zjištěno, že dané hodnoty jsou i desetkrát překračovány či podceňovány. Pokud je pracující oslňován světlem o intenzitě 5000 luxů a více, už se u něj projevují právě negativní zdravotní příznaky, které jsme zmiňovali (bolest očí a hlavy, nesoustředěnost i zažívací potíže).

Pravidla osvětlení

Jak se měří hodnoty osvětlení? Existují normy, které se provádí podle pravidel označených ČSN 36 0011-1, ČSN 36 0011-3, ČSN 36 0020 a ČSN EN 12464-1. Měření se pak provádí za pomocí luxmetrů, kdy se samozřejmě měří osvětlení v daném místě běžně používané, nikoli to, které je k dispozici. Pokud se například měří v místnosti jen intenzita světla ze zářivek, nemusí být výsledek optimální jako když je k dispozici stojací lampa.

Dbejte na zásady bezpečnosti práce a nenechte se ošidit nedostatečným přísunem světla. Mějte na paměti, že světlo chrání nejen váš zrak. Nedochází tak často k bolestem hlavy, ale také se lépe soustředíte a zabráníte vážným úrazům. Zrak je činnost, kterou používáme při práci až z 85 procent, proto je na místě zajistit, aby byl chráněn podle stanovených norem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23427 (bozpcentrum.cz#42)


Diskuze a zkušenosti

zdenka markova | 30.09.2016 22:10
Chtěla bych se zeptat,dělám manuální práci, hrotím ventily do dýchacích přístroju,které se používají při operacích. Myslím si, že máme nedostatečné osvětlení .Můžete mi prosím poradit, jaké jsou podmínky osvětlení při této práci? Pracovník BOZP nám sdělil, že máme přesvíceno. Máme 900 až 2000 luxmetru a nemáme žádné denní světlo, Děkuji za odpověď. Marková


Přidat komentář