Revize nouzového osvětlení

Revize nouzového osvětlení je nutné provádět pravidelně, dle předepsaných zákonů a vyhlášek. A to nejen pro to, že to zařizuje zákon, ale především pro vlastní ochranu a bezpečnost.

Nouzové osvětlení, které je dáno vyhláškami, musí být také pravidelně kontrolováno. Není to jen pro potěchu duše, ale takové revize nouzového osvětlení nařizuje přísně legislativa. Konkrétně vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Patří do kategorie požární prevence, protože přece jen nouzové osvětlení slouží pro únik osob při nebezpečí, obvykle při požáru a jiných nouzových stavech, kdy je potřeba místo co nejrychleji opustit.

Jak se provádí revize nouzového osvětlení

Podle normy ČSN EN 1838 se provádí pravidelná revize nouzového osvětlení tak, jak je potřeba a přísluší podle ustanovených vyhlášek. Provádí se několik typů kontrol, některé denně, jiné týdne, měsíčně a také ročně, v závislosti na rozsahu a potřebách. Při kontrole takové té běžné, kterou provádí revizní technik, se ubezpečuje kontrolní orgán, že se musí rozsvítit všechna svítidla při simulaci elektrického výpadku.

Kontrola doby svícení

Dále se kontroluje požadovaná doba svícení. Ne u všech je to stejné, některé svítí prvních pár minut více, postupně se intenzita světla snižuje a třeba do hodiny již světlo nesvítí. Jsou samozřejmě i taková nouzová světla, která svítí neustále, dokud není opětovně zprovozněn elektrický proud.

Stav nouzového osvětlení

Hodně se také kontrola zaměřuje na samotný stav nouzového osvětlení. Pokud jde totiž o světla, která svítí opravdu jen při výpadku elektrického proudu, může se stát, že nebudou použita nejen několik měsíců, ale i let. To svádí k tomu, věnovat malou pozornost aktuální „nepotřebnosti“ a tak je také opomíjet. Světla tak mohou být poškozená, zaprášená, mnohdy až neviditelná a tak podobně. I takový stav světel se kontroluje.

Kontrola stavu baterií

Vzhledem k tomu, že nouzové osvětlení má vlastní zdroj energie, baterie, nebo centrální systém, je potřeba při revizi prošetřit i daný zdroj energie. Nikdo nikdy neví, kdy bude nouzové osvětlení potřebné a tak je potřeba, aby vždy byla provedená pravidelná revize a zdroj energie nouzového osvětlení byl také kontrolován. Baterie musí být plně funkční a odpovídající pro daný segment.

Revizní technik

Stav nouzového osvětlení kontroluje revizní technik, který má oprávnění tuto činnost provozovat. Musí být znalý v problematice a mít potřebná oprávnění. Většinou se dá spolehlivě najít na internetu, kde je také většinou i ceník za poskytované služby. Takový revizní technik, jež kontrolu stavu nouzového osvětlení provede, se většinou zajímá i o další náležitosti, jako jsou hasicí přístroje, kontrola funkčnosti zařízení k evakuaci, také se prověřují únikové východy a mnoho dalšího. Revizní technik má mnoho pracovních povinností a zajistí vám tak plnou podporu a zejména vše, aby bylo v pořádku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23447 (bozpcentrum.cz#55)


Přidat komentář