686 stížností na zaměstnavatele.

Inspekce práce rozdala pokuty za miliony (Podnikatel.cz). Inspekce práce měla v listopadu napilno. V jejím hledáčku skončily firmy, na které si stěžovali sami jejich zaměstnanci.

Jen za měsíc listopad obdržela 686 podnětů. Výsledkem jsou pokuty za necelých 13 milionů korun.

Inspekce zároveň nabádá zaměstnance, aby se nebáli upozornit na nedostatky svého zaměstnavatele.

„Rozhodne-li se podatel podnětu vyhnout případnému cestování na pracoviště inspekce práce, kde lze podat podnět osobně, na www.suip.cz si z nabídky v menu na levé straně vybere rubriku "Pracovněprávní vztahy" a dále rubriku "Podání podnětu ke kontrole".

Po rozevření této webové strany pak v textu najde odkaz "Elektronické podání podnětu ke kontrole", po jehož rozkliknutí se objeví formulář, který pak stačí jen vyplnit,“ upřesňuje postup přes webové stránky Státní úřadu inspekce práce (SÚIP) Ivona Foltisová.

Bez ohledu na počet podnětů provedla inspekce v měsíci listopad celkem 2632 kontrol a rozdala pokuty v celkové výši atakující hranici 13 milionů korun.

Nejvyšší pokuty padaly v oblasti zákona o zaměstnanosti, kam spadá i problematika švarcystému. Zde ostatně také inspekce obdržela 143 podnětů.

„Kontrola zaměstnavatelů na základě podaných podnětů však představuje jen jeden z hlavních úkolů kontrolní činnosti SÚIP,“ říká Foltisová.

Druhou oblastí, kde si zaměstnavatelé vysloužili vysoké pokuty, byly pracovní vztahy a podmínky. Zde inspekce udělila pokuty v souhrnné výši převyšující 5 milionů korun. Ivona Foltisová také zároveň připomněla, že kromě samotných podnětů mohou zaměstnanci využít i bezplatného poradenství inspekce.

„Poradit se s inspektory práce může každý občan zaměstnaný v ČR, který si není jist, zda je na svých právech ze strany svého zaměstnavatele krácen. Poradenství je poskytováno písemně, telefonicky, prostřednictvím elektronické pošty či osobně, a to na všech oblastních inspektorátech práce a kontaktních pracovištích ve stanovených provozních dnech,“ uzavřela Foltisová.

Zdroj: Podnikatel.cz

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id26685


Přidat komentář