BOZP při svařování

Svařování patří k rizikovým činnostem. Aby se předcházelo úrazům, je nezbytné dodržovat bezpečnostní zásady. Svařovat mohou pouze lidé po absolvování kurzu, kteři jsou držiteli svařečského průkazu.

Bezpečnost práce při obloukovém svařování kovů

Svařovací vodiče musí být vždy napojeny tak, aby se vyloučil náhodný dotyk s výstupními svorkami svařovacího zdroje. Kabel je nutno vodivě spojit se svařovaným předmětem či podložkou vhodnou svorkou.

Elektrody musí pracovník vyměňovat pouze za použití neporušených svářečských rukavic, které nesmějí být mokré ani vlhké. Držák elektrod a svařovací pistoli odkládáme jen na izolační podložku nebo stojan.

Vodič svařovacího proudu umísťujeme na místo, kde nehrozí jeho poškození ostrými ohyby nebo jinými předměty. Přívody ke zdrojům svařovacího proudu chráníme proti mechanickému poškození vhodným odolným krytem. Poškozené vodiče již nikdy nepoužíváme. Svařovací zdroj necháváme kontrolovat pověřenými pracovníky tak, jak doporučuje výrobce.«« Bezpečnost práce při svařování a řezání plamenem Diskuze, zkušenosti a recenze »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id30544