BOZP při svařování

Svařování patří k rizikovým činnostem. Aby se předcházelo úrazům, je nezbytné dodržovat bezpečnostní zásady. Svařovat mohou pouze lidé po absolvování kurzu, kteři jsou držiteli svařečského průkazu.

Bezpečnost práce při svařování a řezání plamenem

K láhvím musí být vždy zajištěn volný přístup. Aby se zabránilo převržení nebo skutálení, je nutno je zabezpečit řetězy, objímkami či kovovým pásem, nebo je umístit do přenosných stojanů. Je rovněž nezbytné láhve chránit proti sálavému teplu. Pokud není jiná možnost a jsou vystaveny vysoké teplotě, musíme je opatřit nehořlavou zástěnou. Hadice připojujeme pouze speciálními svorkami, určenými k tomuto účelu. Spoje u nich musí být vždy těsné. Hadice chráníme proti mechanickému poškození a znečištění mastnotami. Pokud je táhneme přes přechody, musí být opatřeny krytem a vhodnými uzávěry. Pokud ke svařování používáme několik souprav, tak vzdálenost mezi nimi musí činit alespoň tři metry nebo musí být odděleny nehořlavou pevnou stěnou.

Při delším přerušení práce je nutné uzavřít láhvové ventily, vypustit všechen plyn z hadic a povolit regulační šrouby redukčních ventilů. Po ukončení práce musí být láhve odvezeny na vyhrazené bezpečné místo, aby se zabránilo manipulaci s nimi nepovolaným osobám.«« BOZP při svařování Bezpečnost práce při obloukovém svařování kovů »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id30544