Za smrt mladíka může majitel firmy

Za smrt mladíka, kterého při stěhování rozmačkala bedna, může majitel firmy Klatovský soud v úterý vynesl rozsudek v případu smrti 20letého Martina Š. v Mouřenci u Sušice

Za smrt mladíka, kterého při stěhování rozmačkala bedna, může majitel firmy

Klatovský soud v úterý vynesl rozsudek v případu smrti 20letého Martina Š. v Mouřenci u Sušice, kterého před šesti lety během stěhování komunikačního zařízení mobilního operátora z kostelní věže přimáčkla ke zdi transportní bedna. Z usmrcení z nedbalosti uznal vinným majitele stěhovací firmy Viktora Kopeckého. I „Uložil jsem mu trest odnětí svobody v délce devět měsíců s podmíněným odkladem na jeden rok. Dále jsem rozhodl, že musí zaplatit otci a matce zemřelého, každému 240 tisíc korun,“ uvedl předseda senátu Jaromír Veselý. Rozsudek není pravomocný, obžalovaný se na místě odvolal.

Případ se táhl kvůli korunnímu svědkovi Josefu Šnoblovi, který se několik let zdržoval v zahraničí a soudu se ho podařilo vyslechnout až letos. Právě na něho Kopecký v rámci své obhajoby shazoval vinu s tím, že jej na stěhování najal a pracovní četu dostal na povel.

Podle Kopeckého pochybil Šnobl tím, že dostatečně nevyhodnotil riziko a nechal 150 kilogramů vážící bednu nést stěhováky po příkrých dřevěných schodech ze zvonice kostela. A právě při sestupu se pod jedním ze čtveřice nosičů prolomil schod a přes 150 kilogramů vážící bedna se sesunula na mladíka přidržujícího náklad zespodu. Přimáčkla mu hlavu ke zdi a způsobila takové zranění, které neměl šanci přežít.

Podle soudce byla výpověď svědka Šnobla klíčová v tom, aby se vyjádřil k tomu, zda byl, a popřípadě v jakém rozsahu, poučen ze strany obžalovaného o bezpečnostních rizicích spojených s předmětným stěhováním. Šnobl potvrdil, že mu Kopecký jen zavolal, ať sežene ještě nějaké lidi a jsou připraveni na určitý den a hodinu. Žádné další instrukce ohledně rizikovosti práce nedostal.

Chyběl technologický postup

Policie při vyšetřování vycházela ze znaleckých posudků a vyjádření odborníků z oblasti bezpečnosti práce ve stavebnictví, podle kterých transport břemene v těch podmínkách, jaké v úzké zvonici panovaly, vyžadoval přesně stanovený a zpracovaný technologický postup.

Sám si nezjistil, v čem konkrétně budou objednané stěhovací služby spočívat a nakolik jde o rizikovou práci. Na místě se nebyl podívat, nezajistil odborné vedení pracovníků státní zástupce

„Zvolený postup byl nepřipravený, nepromyšlený a nezodpovědný. Prostorové možnosti neumožňovaly bezpečné snášení nákladu. Vybavení pracovníků pouze popruhy neodpovídalo bezpečnému postupu prací a chybělo odborné vedení osobou mající zvláštní oprávnění, jak to předepisuje zákon,“ napsali znalci do posudku.

Žalobce byl přesvědčený o tom, že to byl právě Kopecký, jehož nedbalost při přípravě a zajištění stěhovacích prací vedla v konečném důsledku ke smrti poškozeného.

„Sám si nezjistil, v čem konkrétně budou objednané stěhovací služby spočívat a nakolik jde o rizikovou práci. Na místě se nebyl podívat, takže nikoho z osob provádějících vlastní stěhování neinformoval o rizicích, nezajistil odborné vedení těchto pracovníků a neučinil patřičná opatření k zajištění jejich bezpečnosti,“ vysvětlil státní zástupce.

Snesení bedny mimo objednávku

Kopecký argumentoval tím, že snesení bedny už bylo mimo objednávku. „Na místě jsem nebyl osobně přítomen, řídili si to tam zástupci objednavatele, tedy lidé od operátora a jeho montážní firmy. Oni říkali, co se má dělat,“ prohlásil majitel stěhovací služby.

Předpokládal prý, že půjde o standardní stěhování. „Nečekal jsem, že zařízení bude nutné snést ze zvonice kostela po točitých schodech,“ uvedl Kopecký.

Zdroj : Patrik Biskup, Právo

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id34034


Přidat komentář