Tlak na bezpečnost práce ve firmách poroste

Tuzemské podniky mají stále velké rezervy v dodržování bezpečnostních pravidel na pracovišti. Šetřit náklady tímto způsobem však pro ně bude stále složitější.

Českým podnikům, které dosud nebraly předpisy bezpečnosti práce příliš vážně, nastávají těžké časy.

Tuzemští politici totiž před časem avizovali, že již nechtějí mít z Česka levnou montovnu. Kromě zvyšování mezd tak poroste tlak také na dodržování zásad bezpečnosti práce. Jejich porušování je totiž pro řadu firem jednou z dalších cest, jak šetří náklady.

Tuzemská legislativa přitom za vyspělými zeměmi nezaostává.

„Česká republika je na srovnatelné úrovni s ostatními členskými státy EU. ČR převzala několik směrnic EU a tím došlo v řadě oblastí k sjednocení požadavků na bezpečnost práce. Rovněž bylo přijato několik dalších právních předpisů, které mají pozitivní dopad na úroveň bezpečnosti práce u zaměstnavatelů. Otázka bezpečnosti práce a zdraví zaměstnanců je řazena mezi základní priority u stále větší části zaměstnavatelů,“ zdůrazňuje Jiří Vaněk z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí.

Přísnější legislativa, horší praxe

Někdy je dokonce tuzemská legislativa náročnější. „Předpisů a nařízení máme někdy ještě více než západní státy. Kde máme ale velké nedostatky, je dodržování bezpečnosti práce v praxi – vůbec prevence a ochota zaměstnavatelů i zaměstnanců dodržovat alespoň základní pravidla při práci.“

„Celkový stav se dlouhodobě zlepšuje, ale zlepšení je velmi pozvolné a ještě bude chvíli trvat, než se dostaneme na mentální úroveň západních států. Největší rozdíly lze najít na stavbách, které jsou považovány dlouhodobě za nejrizikovější, s nejvíce pracovními úrazy,“ doplňuje Martin Šimek.

Podle údajů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce počet smrtelných pracovních úrazů v České republice v roce 2015 stoupl proti roku předcházejícímu o 16 případů a dosáhl celkového počtu 132 případů z celkových 41 951 evidovaných pracovních úrazů. Z toho bylo 12 žen, v tomto případě se jednalo o maximum v posledních 10 letech.

Ve stejné době například v Británii při práci v roce 2015 zemřelo 144 pracovníků. „Podle Mezinárodní organizace práce v roce 2016 bylo celkem celosvětově zaznamenáno dokonce 2 350 000 smrtelných pracovních úrazů a nemocí. Toto neuvěřitelné číslo však rozhodně není konečné právě díky chybějícím, nesprávným či neúplným sběrům dat v jednotlivých zemích světa,“ vysvětluje Petr Kábrt, HSE Manager Pražské kanceláře společnosti Tebodin, která působí v oblasti projektování, konzultací a projektového managementu investičních projektů pro různá odvětví průmyslu.

V Česku se však loni situace v oblasti smrtelných úrazů na pracovišti zlepšila. Státní úřad inspekce práce (SÚIP) za loňský rok eviduje 101 smrtelných pracovních úrazů, což je méně než v roce 2015. Zároveň provedl v loňském roce 26 620 kontrol a uložil 3919 pokut v souhrnné výši 198 090 565 korun.

Při kontrolách nám nejde jen o kvalitní pracovní místa, ale zároveň o bezpečnost práce a dodržování zákoníku práce na pracovištích. Máme rekordně nízkou nezaměstnanost, teď je ta nejlepší doba klást důraz na kvalitní a bezpečné pracovní podmínky,“ uvedla ministryně práce Michaela Marksová. „Častější budou také kontroly obchodních řetězců například v oblasti odměňování a nelegálního zaměstnávání,“ dodala.

I kvůli tomuto trendu budou kontroly bezpečnosti práce stále častější.

„Kontrol z inspektorátu práce je čím dál více a čím dál častěji se kontrolují i pracoviště, kde bychom dříve kontrolu nečekali.

Mezi takové patří například administrativa. Zaměstnavatelé často rádi zapomínají, že například i v administrativě musejí školit zaměstnance, vést dokumentaci BOZP či pravidelně minimálně jednou ročně zkontrolovat pracoviště z pohledu bezpečnosti práce,“ podotýká Martin Šimek.

Zdroj: www.businessinfo.cz/cs/

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id34319


Přidat komentář