Proč musí mít podnikatel v pořádku BOZP?

BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci, jsou pravidla, která musí znát a zajistit každý, kdo provádí nějakou pracovní činnost nebo má zaměstnance. Toto vyplývá ze zákona a zároveň je i kontrolováno.

BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci, jsou pravidla, která jsou dána legislativou a patří k zákonným povinnostem každého podnikatele. A to i toho, který nemá zaměstnance.

Proč musí mít podnikatel v pořádku BOZP?

Zákon ukládá povinnost zaměstnavateli, zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na možná rizika ohrožení života a zdraví, související s výkonem pracovní činnosti. Povinnost zajištění BOZP vzniká v okamžiku, vzniku firmy a končí s jejím zánikem. Pravidla BOZP a jejich uvedení do provozu je nutné zajistit ještě před samotnou pracovní činností. Pro podnikatele to znamená vypracování plánů BOZP, vybavení pracoviště pomůckami a ochrannými prostředky BOZP a proškolení zaměstnanců. Sám podnikatel musí školením BOZP projít také. To mu umožňuje školit zaměstnance sám, anebo má možnost najít si profesionální firmu, která se školeními BOZP zabývá.

BOZP ve firmě

Zajištění BOZP ve firmě je nutné provádět podle platné legislativy zákona. Ta upravuje bezpečnost při práci podle jednotlivých pracovních činností. Z toho plyne, že je nutné BOZP upravit přímo na činnost dané firmy. V praxi to tedy znamená, že jiné zabezpečení mají kanceláře a jiné technické práce a jiné například doprava. Čím je provoz složitější a nebezpečnější, tím je zajištění BOZP rozsáhlejší a také důležitější. Stejné je to i v případě, kde se pracuje s lidmi. Zvláště tam, kde se pohybují děti. Tedy například ve výukových centrech, školkách či školách. Kdo by si myslel, že se nemůže nic stát například v kancelářských provozech, ten se mýlí. I zde je problémů s bezpečným provozem velmi mnoho. I zde je tedy dodržování BOZP pravidelně kontrolováno státní inspekcí.

Jak zajistit BOZP

BOZP ve firmě si může zajistit každý podnikatel sám po řádném proškolení. Může si také vytvořit pracovní místo technika, který bude zajišťovat ve firmě vše, co se BOZP týká. Nebo si může najít dodavatelskou firmu, která se o zajištění BOZP postará sama. Který způsob je pro podnikatele nejvhodnější, závisí na jeho zvážení. V případě, kdy si chce BOZP zajišťovat sám je nutné si uvědomit jeho velmi široký rozsah a nutnost vedení dokumentace, zajišťování školení, revizí a kontrol. To samozřejmě znamená i spoustu času. Technický pracovník je vhodná volba jen tehdy, pokud je tento pracovník plně vytížený. Dodavatelská firma je výhodná v tom, že může zajistit kompletní zajištění BOZP, nebo je možné sjednat jen některé služby. Velkou výhodou u dodavatelských firem je možnost jednání s úřady a účasti při kontrolách BOZP státními inspekčními orgány. V případě zajištění BOZP dodavatelskou firmou, většinou podnikateli nehrozí žádné pokuty a sankce.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23410 (bozpcentrum.cz#2)


Diskuze a zkušenosti

PETRA | 23.03.2017 08:06
Dobry den .Kolik je připlatek za hlučnost stupeň 3.


Přidat komentář