Revize elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2

Revize elektrických spotřebičů ošetřuje zákon normou s číselným označením. Při provozu je nutné na normu dbát, nejen pro ochranu majetku, ale i zdraví. Pravidelné revize se provádí podle určení normy.

Používání elektrických spotřebičů je chráněno legislativou. Nelze jen tak, bez omezení užívat elektrický proud a spotřebiče, aniž by to nebylo ošetřeno zákonem. Zejména v posledních letech si je možno povšimnout důsledného dodržování norem, a zavedení označení elektrických spotřebičů dle užívání. Na to se pak vztahuje určité omezení a s tím také spojené pravidelné revize.

Norma ČSN 33 1600 ed. 2

Účinnost této normy, podle které se provádí pravidelné revize elektrických spotřebičů během užívání a používání je platná od 31. 12. 2010 a tato norma tak nahradila jinou normu o revizích a kontrole elektrických spotřebičů během užívání, která platila od roku 2005 a před tím 1994. Uvedená norma nařizuje provádění revizí a kontrol nepřipevněných elektrických spotřebičů během jejich užívání a také revize nepřipevněných elektrických spotřebičů po opravách. To znamená, že nejen pravidelné revize, ale vždy také je nutná revize po opravě elektrického nepřipevněného spotřebiče.

Na co se norma nevztahuje

Vlastní normu o užívání, revizích a kontrol pro používání elektrických spotřebičů mají elektrické spotřebiče v pevném rozvodu, strojní zařízení, ale také zdravotnické elektrické přístroje, zvláštní elektrické spotřebiče pro nakládání s nebezpečným materiálem, také svářečky a elektrické přístroje užívané v hornictví. To znamená, že norma je platná zejména pro ty běžné elektrické spotřebiče.

Rozdělení elektrických spotřebičů podle užívání

Podle typu spotřebiče, respektive zařazení do skupiny se také provádí uvedené pravidelné revize. Jedná se o skupiny A až E, dle abecedy, kde do skupiny s označením A patří všechny spotřebiče poskytované formou pronájmu.** Spotřebiče skupiny B** jsou všechny pro užití ve venkovním prostoru, zejména na stavbách, nebo pak v zemědělství, podobné přístroje, ale užívané ve vnitřních prostorách patří do skupiny C. Zvláštní kategorií je užívání elektrických spotřebičů ve veřejných prostorách, což jsou školy, hotely nebo restaurace, jedná se o skupinu s označením D a poslední jsou elektrospotřebiče užívané v běžné administrativě, ty se označují E.

Jak často se revize elektrických spotřebičů provádí?

Podle zařazení se tedy dělají pravidelné revize, například u venkovních to musí být každé tři měsíce, co se kancelářských elektrospotřebičů týče, stačí jednou ročně. Záleží na konkrétním užívání a také zařazení. Proto v každém podniku by měl být člověk za všechny spotřebiče zodpovědný, který má takové kontroly pod dohledem. Nelze se jen spoléhat na běžné kontroly, ale je nutno o tom i něco vědět a znát aktuální dění. Pokud by totiž došlo k požáru, způsobené elektrospotřebičem, jež neměl platnou revizi, pak vyplácení pojistného není plněno v závislosti poškození, nedodržení všech stanovených zásad a dohod. Situaci není radno podceňovat, mohlo by se to v provozu vymstít.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23422 (bozpcentrum.cz#53)


Přidat komentář