Revize strojů

Pravidelná revize strojů při výrobě, zpracování a užívání je nutná nejen pro ochranu majetku, ale i zdraví. Pokud se pravidelné revize strojů nedodržují, může dojít k velice nepříjemným komplikacím.

Každý stroj, který se užívá v běžném provozu, výrobě, a dalších odvětvích, je nutné, aby prošel revizí, pravidelnou kontrolou a byl o tom vydán záznam. To pomáhá předejít náhlým poruchám a hlavně také možným katastrofám, jako jsou požáry, výbuchy a další neštěstí, které nejen dělají škodu na majetku, ale především na lidském zdraví. A to je to nejdůležitější.

Co je elektrický stroj?

Asi všichni si tak nějak umíme představit, co je to elektrický stroj, nicméně jeho definice je nutná z pohledu pravidelných revizí stroje. Proto se uvádí, že elektrický stroj je spotřebič, který je sestaven z několika částí a z těchto částí je minimálně jedna pohyblivá, která má příslušnou pohonnou jednotku, také řídicí obvody a vše propojené za účelem zpracování, úpravy a dalšího využití elektrického stroje.

Co mají pravidelné revize za účel?

Někteří chytráci revize elektrických strojů podceňují a nekladou na ně speciální důraz, což se může pekelně vymstít. Pravidelně nekontrolovaný elektrický stroj totiž může mít jistou chybu a během velice krátké chvíle způsobit například požár, který může mít fatální následky nejen na chod podniku, ale i zničení mnohého majetku a především u takového požáru může bohužel někdo přijít k úrazu nebo dokonce o život. Bohužel i takové případy se stávají.

Zařazení spotřebiče a jeho revize

Podle užití spotřebiče a také jeho umístění, zařazení se podle platných norem musí provádět pravidelné revize. Ty se dělají v rozmezí měsíců, maximálně jednoho roku. Vždy tak v závislosti na daném užití a označení skupiny stroje. Obecně se dá hovořit o tom, že čím těžší práci má přístroj vykonat, tím častější je revize. Pak také záleží na terénu, ve kterém je stroj použit.

Co se všechno kontroluje

Revize strojů nejen že odhaluje poruchy a možné poruchy, které mohou být důsledkem plné poruchy elektrického stroje, ale také pomáhají předcházet úrazům způsobeným poruchou daného stroje. Revize stroje se nesoustředí pouze na poruchy jako takové, ale i na případné poruchy v jednotlivých obvodech, které mohou mít za následek chybnou funkci stroje a elektrického zařízení.

Zdroje energie i přívodná vedení

U revize stroje se také prověřuje přívodné vedení, které může mít za následek právě následnou poruchu na přístroji. A tak ke kontrole je tak nutno předat stroj s plným vybavením. Většinou se takové revize provádí přímo v provozu, tím pádem je to pro samotnou kontrolu funkčností i zdroje energie jednodušší. U revize se zkoumá i povrchová teplota, zda se případě stroj nepřehřívá a nemůže tak při práci způsobit zranění. Revize jsou povinné a určují se podle typu stroje.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23423 (bozpcentrum.cz#54)


Přidat komentář